Pressemelding 29. mai 2021

Pressemelding 29. mai 2021

1129 i karantene, situasjonen fortsatt uavklart, mange berørte skoler/ barnehager nå

 Rapporten fra fungerende kommuneoverlege Torbjørn Velle-Forbord nå kl. 19.30 er som forventet men ikke som vi håpet.

Jeg må understreke at utbruddet på Stjørdal er fortsatt under utvikling, og vi forventer at også sterke anmodninger følges selv om de ikke er lovpålagt, sier Reitan. Vi må holde avstand og ellers gjøre det som trengs nå. Vi vet at næringsliv, lag og organisasjoner ønsker at vi følger opp raskt og resolutt – det er bedre med strengt enn stengt, som regiondirektør Tord Lien i NHO uttalte tidligere. Så takk for at alle gjør sitt nå atter en gang for å stoppe smitte.

Vi har 2 nye positive tester i dag, 1 PCR og 1 hurtigtest. Vi har per nå i Stjørdal 329 i karantene og ca. 800 i ventekarantene. 17 positive følges opp, sier Velle Forbord. Den ene nye positive i dag knyttes til utbruddet i Lånke, mens den andre positive fortsatt har uavklart smittevei. Vi mangler kun 5 prøvesvar fra i går fredag, men vi har omlag 150 prøver som er tatt i dag som vi ikke har svaret på. St. Olav jobber på spreng og vi har minst 1 døgns ventetid før svar på prøver foreligger.

Dette begynner å berøre mange nå, dessverre. Utbruddet omfatter nå Lånke skole, Lånke barnehage,  Ole Vig VGS, Halsen Ungdomsskole, Aglo VGS, Tønnsåsen Barnehage og Skatval Skole. Situasjonen er fortsatt uavklart ettersom mange nærkontakter fortsatt venter på prøvesvar. 

Smittesporingsteamet melder om tett og god dialog med rektorer og barnehagebestyrere, som har gode rutiner og følger opp umiddelbart de får meldinger om ny utvikling.

Ros til skoler og barnehager som er involvert, igjen må de endre planer og det gjør de, sier Reitan.

Det er tatt mange hundre telefoner de siste to døgn, og det meldes om stor lojalitet til å oppgi nærkontakter og å gå i karantene som pålegges fra smittesporingsteamet. Det er betryggende og avgjørende, sier Reitan.

 

Vennlig hilsen

Tor Jakob Reitan                                           Torbjørn Velle-Forbord

kommunedirektør                                         fung. kommuneoverlege