Pressemelding 3. april 2021

Pressemelding 3. april 2021

Dette er ikke over, påminnelser og status fra Stjørdal.

Eksemplarisk oppførsel på karantenehotell – her er også en status og en påminnelse


Minner om at tiltak gjelder også etter påsken

Vi har god kontroll nå og dette viser at hver enkelt sin innsats teller og virker, så takk for at du holder ut. Selv om påsken går mot slutten, må vi allikevel minne om de lokale og nasjonale tiltakene og som skal gjelde også etter påske.

Jeg vil understreke at disse tiltakene er vel så viktig nå for å lette smittesporingen og begrense villsmitte ved en eventuell oppblomstring etter påske.

Minner om at vi f eks fortsatt må bruke hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art, og benytte munnbind når vi f eks går i butikken, sitter i en drosje eller reiser kollektivt.

Også etter påske er det viktig at serveringssteder registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.

Hvordan er situasjonen nå vedr smitte og vaksinering?

I løpet av de siste 50 dagene har vi hatt kun 4 smittede - en av disse bor i kommunen. Alle de 4 er påvist smittet nå i påsken.

Vi har ikke tatt pause i påsken, men vaksinert 349 personer i uke 13. 195 fikk første dose og 154 fikk andre dose.

Karantenehotell

Vi har 73 personer i karantene på Scandic Hell hotell nå påskeaften, og jeg må gi ros til både ansatte ved hotellet og de som er i tvungen karantene. Det meldes om rolige forhold hvor det samarbeides godt om å få dette til å fungere.

Jeg får tilbakemeldinger om at folk i karantene oppfører seg eksemplarisk, og dette er vi svært takknemlige for. På vegne av Stjørdal kommune vil jeg derfor gi en stor takk til Scandic Hell sine dyktige ansatte men også de som er i karantene. Dette er en krevende situasjon for alle noe jeg og mine ansatte har stor respekt for - spesielt nå hvor påskehøytiden blir annerledes enn ønskelig for mange.
 

Med vennlig hilsen 
Tor Jakob Reitan 
kommunedirektør