Pressemelding 3. januar 2021

Pressemelding 3. januar 2021

Klokken 16:00

Status fra Stjørdal kommune per klokken 15:15 i dag søndag.

Vi har hittil i dag fått fem nye smittetilfeller i Stjørdal. Antall med påvist smitte i uke 53 som er bosatt/blir fulgt opp i Stjørdal er nå 108.

Disse tiltak ble presentert av kommuneledelsen i dag i egen pressekonferanse:

 

For å begrense mest mulig kontaktflate anmoder vi sterkt om:

 1. At unødvendig reiseaktivitet som medfører nærkontakt med andre over kommunegrensene innstilles så langt det lar seg gjøre. Dette er en felles anbefaling fra alle kommuner i trondheimsregionen mot egne innbyggere, som allerede er besluttet videreført ut januar, og som vil lette både smittetrykk og smittesporing i regionen.
 2. At så mange som mulig tar hjemmekontor om man kan ta hjemmekontor. De som har jobber som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor skal dra på jobb, men for alle øvrige så gjelder dette både i- og utenfor egen kommune.
 3. At vi prøver å unngå kollektivtrafikk i perioden.
 4. At alle innbyggerne fører liste over hvem de har møtt når (med mobilnummer) for å lette smittesporingen, og samtidig laster ned den nye smittestoppappen. Denne finnes enkelt tilgjengelig på nett.
 5. At alle fra et føre-var perspektiv tar kontakt med de de har vært i kontakt med den senere tiden om man opplever sykdomssymptomer og før man kommer inn til testing. Dette vil gi nærkontakter til de som er potensielt smittet anledning til å ta ytterligere og egne forholdsregler.
 6. At foresatte følger opp ny melding av i dag om at barn holdes hjemme hvis noen i familien er satt i karantene eller noen i familien har symptomer som forkjølelse, halsvondt eller feber. Les mer om barnehage- og skolestart lenger ned.

Av samme årsak vil også følgende tiltak iverksettes eller foreslås iverksatt for formannskapet:

 1. Alle spisesteder og lokaler for arrangement holdes fortsatt stengt, og hvor gjeldende forskrift her foreslås forlenget. Treningssenter, bemannet og ubemannet, inkluderes i forskriften.
 2. Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted innendørs foreslås innført. Dette blir lagt fram som sak for formannskapet. Det skal gjelde alle innendørs arena der folk flest møtes: butikker, kjøpesenter, flyplassen, busser, taxi.
 3. Sykehjem, bosenter og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne holdes i rødt ut perioden.
 4. Servicetorget stenger, og vi tar kun imot forhåndsavtalte besøk på rådhuset.
 5. Kommunens idrettshaller, svømmehall og kulturhus stenges.
 6. All organisert idrettsaktivitet, både trening og kamp, for både voksne og barn i perioden innstilles.
 7. Alle kulturaktiviteter, herunder som kor og korps, både øvelse og framføring, for både voksne og barn i perioden innstilles.

 

Barnehage- og skolestart januar 2021

Vi skjerper smittevernet slik:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen.  Dette gjelder både barn, elever, foresatte, ansatte og andre – også små tegn til forkjølelse og halsvondt må tas på største alvor!
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Unngå fysisk kontakt mellom ansatte
 4. Hele avdelinger i barnehagen regnes som en kohort og hele skoleklasser regnes som en kohort
 5. Det skal være faste ansatte per kohort i barnehagene
 6. Ansatte i skolen kan veksle mellom kohorter/klasser
 7. Unngå trengsel og store samlinger i både barnehagene og skolene
 8. Holde avstand mellom ulike kohorter

Med utgangspunkt i den smittesituasjonen vi har på Stjørdal akkurat nå, så sier vi også at:

 1. Ansatte skal ikke oppholde seg i arbeidsrom med andre nærmere enn 2 meter
 2. Ingen ansatte går mellom enheter i løpet av en arbeidsdag. Dette gjelder i en periode på 14 dager fra og med 04.01.2021
 3. Er du nærkontakt av nærkontakt så vil vi at du holder deg hjemme. Dette gjelder barn, elever og ansatte
 4. Alle elever over 12 år skal bruke munnbind på skolebussen

Vi vil gjøre det vi kan for å unngå å få smitte inn i våre barnehager og skoler og derfor vil vi minne om sjekklisten som vil benyttes før besøk fra foreldre i barnehagen og i skolen:

Foreldre/foresatte som må inn i barnehagen eller inn på skolen, blir stilt noen kontrollspørsmål som skal minimalisere risikoen for å få smitte inn. Følgende spørsmål til foreldre/foresatte kan redusere risiko så langt det er mulig:

 • Har du eller noen i din husstand sykdomstegn? Hoste, feber, tungpust, eller annet.
 • Er noen i husstanden i karantene?
 • Har du hatt nærkontakt med nærkontakt til en som er smittet av Covid-19 de siste 10 dagene?

Hvis NEI på alle spørsmålene kan du komme, hvis JA på ett av spørsmålene holder du deg hjemme.

Vi vil sende en Vigilomelding til alle foreldre/foresatte hver dag i en tid framover og minne om disse spørsmålene.
 

Etat omsorg

Sånn som smittesituasjonen er nå, så har Etat omsorg valgt å gå i RØD beredskap fra den 28. desember til og med mandag den 18. januar.

Hva betyr det at vi er i RØD beredskap?

 1. I RØD beredskap så er bosenter og institusjoner stengt for besøk i en begrenset periode. I tillegg er det lagt strenge restriksjoner i forhold til at personell ikke kan jobbe på tvers av enheter og avdelinger.
 2. Dette er strenge tiltak som virker inn på hverdagen til hver enkelt beboer og pårørerende. Vi har imidlertid vurdert det som helt nødvendig for å hindre at smitte kommer inn.
 3. Til dere som er pårørende så vil jeg si at ansatte strekker seg langt for å gi beboere innhold i hverdagen med trivselstiltak og ulike individuelle aktiviteter.  Selv om disse tiltakene kan bidra til å unngå isolasjon og ensomhet  - så kan det de selvfølgelig ikke erstatte dere som familie og pårørende.
 4. Vi har valgt å holde Fides, Nyenga dagsenter og  Bonitas åpen i denne perioden, da det er særlig sårbare grupper som benytter disse tilbudene. Stjørdal Aktivitetssenter holdes stengt

 

 

Med vennlig hilsen 
Tor Jakob Reitan 
kommunedirektør
telefon: 950 51 111