Pressemelding 30. juni 2021

Pressemelding 30. juni 2021

Mer kompensasjonsmidler til lokale virksomheter!

Det har vært og er en krevende tid for det lokale næringslivet i Stjørdal kommune, med en stadig endring av lokale og nasjonale smitteverntiltak, all honnør til den jobben som gjøres.

Stortinget har bevilget 18.juni bevilget 750 millioner kr. til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler, for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. I dag fikk Stjørdal kommune beskjed om at vi er tildelt 3,725 millioner kr. fra denne potten.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Stjørdal kommune ønsker at disse midlene kommer næringslivet til gode så raskt som mulig. Søknadsportalen åpnes umiddelbart, men søknadsfristen er satt til 15.august slik at flest mulig kan søke selv om ferien avvikles.

Søknadene vil bli behandlet raskt etter fristens utløp. Sjekk Stjørdal kommunes hjemmeside for mer opplysninger. Trykk her for å lese mer og søke.

 

Stjørdal, 30.06.21

Bente Næverdal

Kommunalsjef Samfunn

 

Torbjørn Berg Strømstad 

Rådgiver