Pressemelding 30. mars 2021 (2)

Pressemelding 30. mars 2021 (2)

Vi leter etter smittekilde og trenger din hjelp. Dette gjelder Trondheim, Stjørdal, Innherred og Steinkjerområde.

Vi trenger hjelp fra publikum, vi finner ikke ut av dette – vårt smittesporingsteam har det siste døgn forsøkt å finne kilde til smittetilfelle, men ikke kommet til bunns i saken. Nå har vi allikevel informasjon som tyder på at smittekilden kan være i Trøndelag.

Det er mulig at den smittede er blitt smittet ved direkte eller indirekte kontakt via kollektivtrafikk. Vedkommende kan ha blitt smittet i perioden fram til fredag 26. mars, og kan ha vært smittsom fra lørdag 27. mars 2021.

Vi har derfor to oppfordringer som vi ber deg innstendig om å tenke over:

 1. Vær obs på symptomer hvis du har tatt toget på følgende tider, se under.
 2. Om du - eller et familiemedlem - får symptomer bes dere om å teste dere. I så fall må du holde karantene mens du venter på prøvesvar.  
 • Trønderbanen VY strekningen Stjørdal - Steinkjer 24.03.21. Kl. 05:50 - 07.23 
 • Trønderbanen VY strekningen Steinkjer - Stjørdal 24.03.21 Kl. 15:37 - 17.00 
 • Trønderbanen VY strekningen Stjørdal - Steinkjer 25.03.21. Kl. 05:50 - 07.23  
 • Trønderbanen VY strekningen Steinkjer - Stjørdal 25.03.21. Kl. 15:37 - 17:00 
 • Trønderbanen VY strekningen Stjørdal - Steinkjer 26.03.21. Kl. 05:50 - 07.23
 • Trønderbanen VY strekningen Steinkjer - Stjørdal 26.03.21. Kl. 13:37 - 15:00 
   

Vi ser muligheten for videre smitte også og vi oppfordrer til testing:

 • Stjørdal Cirkle K: Har du fylt lufttrykk bes du teste deg – 27.03.21. Kl. 11:00-17:00. 
 • Lundamo Cirkle K: Har du vært inne på bensinstasjonen - 27.03.21. 12:00-18:00. 

Du er ikke satt i karantene, men som sagt – test deg så snart som mulig. Takk for hjelpa, spre gjerne budskapet i ditt nettverk.


Mvh

Tor Jakob Reitan                                  Leif Edvard Muruvik Vonen
kommunedirektør                                 kommuneoverlege