Pressemelding 4. mai 2021

Pressemelding 4. mai 2021

Vi har i dag fått en ny positiv korona test i Stjørdal. En elev ved Halsen ungdomsskole har testet positiv.

Flere elever og lærere som har vært i nærkontakt med eleven er satt i karantene. Nærkontaktene skal testes i morgen, mens familiene til elever/lærerne er satt i ventekarantene.

Elever og foreldre vil få mer informasjon direkte fra skolen etter hvert som vi får svar på prøver og vet mer om hvordan situasjonen utvikler seg.

Hjemmesiden blir oppdatert dersom vi får noen ytterligere utvikling av saken i løpet av kvelden.

Vi må minne om at vi fortsatt har en skjør smittesituasjon, og at begrensning av antall nærkontakter samt minst 1 meter avstand, fortsatt er viktige tiltak for å begrense smitte.

Med vennlig hilsen 
 

Leif Edvard Muruvik Vonen                                               Tor Jakob Reitan 
kommuneoverlege                                                                 kommunedirektør