Pressemelding 5. januar

Pressemelding 5. januar

Klokken 22:40

7 totalt i dag – takk til skoler og barnehager

Vi har i dag 7 nye smittede. En av de smittede i dag er ikke definert nærkontakt, men har tilknytning til et spor vi kjenner fra før. De 6 andre er nærkontakter og var i karantene allerede.

Vi har fått melding om at St. Olavs laboratorium har hatt en del forsinkelser i dag, men de er i gang med opphenting. Vi kan derfor ikke utelukke at vi får flere positive i løpet av senkvelden.

Takk til elever, foreldre og ansatte ved skoler og barnehager – vi vet dette er krevende tider

Skoler og barnehager opplever svært mye fravær om dagen men det er forventet. Det er en kalkulert konsekvens av de tiltakene vi har vært nødt til å sette inn. Vi håper på fortsatt tålmodighet fordi det er en viktig del av det å beholde kontroll på smitten.

Jo mer merkbare tiltakene er nå, desto tidligere kan vi slippe opp – kraftfulle tiltak over kort tid mener vi er bedre enn mildere tiltak over lang tid. Det er vår strategi som vi holder fast på, og som vi har lyktes med tidligere.


Tor Jakob Reitan og Leif Edvard Muruvik Vonen

Kommunedirektør og kommuneoverlege