Pressemelding 6. januar

Pressemelding 6. januar

Klokken 21:50

Stjørdal oppsummerer onsdag og covid-19

Vi har i dag totalt 6 nye borgere som er smittet. Det positive er at vi ser sammenhengen med tidligere smittede når det gjelder alle 6.

Med vennlig hilsen
Tor Jakob Reitan
kommunedirektør