Pressemelding 7. februar 2021

Pressemelding 7. februar 2021

Tiltak for å hindre villsmitte fra Bergensområdet.

Trondheim og Stjørdal kommune har i helga sammen foretatt vurderinger av smittesituasjonen. Vi tenker nå spesielt på Bergensområdet og andre kommuner som i kveld har iverksatt tiltak etter påvist villsmitte av mutert virus.

Nå må vi som aldri før stå samlet for å hindre ukontrollerbar smitte, og her er våre sterke anmodninger:

  • Alle som har planlagt reise med fly, tog eller bil til Bergensområdet bes om å ta en streng vurdering av nødvendigheten. Er du i tvil – ikke reis!
  • Dere som allikevel må til Bergen, eller må få besøk fra Bergensområdet i privat regi eller i forbindelse med jobb, vær ekstra oppmerksom på avstander og hygienetiltak
  • Vi må alle ha et skjerpet fokus på lokale og nasjonale regler for å forebygge spredning av mutert virus
  • Følg med på din kommunes hjemmeside som har oppdatert informasjon om situasjonen og hvilke tiltak som gjelder


Med hilsen

Morten Wolden                           Tor Jakob Reitan
kommunedirektør                        kommunedirektør                                                   
Trondheim kommune                  Stjørdal kommune