Pressemelding 8. april 2021 klokken 23:00

Pressemelding 8. april 2021 klokken 23:00

Stjørdal har nytt smitteutbrudd.

Torsdag 8. april har vi fått 7 positive koronatester, hvorav 6 tilhører et nyoppdaget utbrudd. Dette utbruddet ser ut til å ha en kilde på Østlandet.

Smittesporingsteamet har i kveld fått navn på 60-70 nærkontakter, og har ennå ikke rukket å ha muntlig kontakt med alle. Vi øker opp kapasitet til testing i morgen for å ta unna et stort antall. Dette er viktig for å få full oversikt. Ventekarantene er pålagt for husstanden til alle nærkontakter.

I tillegg har vi bedt om at skoleklassene eller nærkontakter på arbeidsplassene til de som må i karantene også går i ventekarantene i morgen.

Dette fører til at mellom 300 og 500 personer blir bedt om å holde seg hjemme fra skoler og barnehager. Rektorer og styrere har sendt ut beskjed til de aktuelle gruppene seint i kveld. Vi oppdaterer hjemmesiden med informasjon om antall som tester positivt i dagene som kommer.
 

Leif Edvard Muruvik Vonen                         Tore Rømo
kommuneoverlege                                       ass. kommunedirektør