Pressemelding 9. april 2021

Pressemelding 9. april 2021

Smittesituasjonen i uke 14

Stjørdal kommune har et stort utbrudd som ble avdekket i går

Ca. 70 ungdommer i alderen 20-21 år har havnet midt i et utbrudd med koronasmitte. Hittil har 6 personer i dette utbruddet testet positivt.

Flere grupper i denne alderen har møttes i et omfang som er langt ut over de nasjonale anbefalingene om besøk av 2 personer av gangen og unngå forsamlinger. Det har vært fester med over 20 personer samlet, og noen av personene har hatt opptil 30 nærkontakter gjennom påskehelgen.

Det er verdt å minne om at dette er en svært risikabel sykdom, og alle utbrudd kan få alvorlige konsekvenser. Nå er et høyt antall personer i karantene, og det gir store utfordringer blant annet i skolene og andre virksomheter.  Og mange må jobbe ekstra med smittesporing og testing gjennom kommende helg, i stedet for å ha fri.

Flere av de involverte har nå symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, så antall positive prøvesvar forventes å øke. De berørte testes så snart som mulig. Det er viktig at alle med symptomer tester seg. Vi har alle et ansvar for å holde avstand og tenke på smittevern.

 

Leif Edvard Mururvik Vonen                        Tore Rømo
kommuneoverlege                                       ass.kommunedirektør