Pressemelding 9. juli 2021 - Koronatest og reiser i sommer.

Pressemelding 9. juli 2021 - Koronatest og reiser i sommer.

Koronatelefonen på Stjørdal opplever for tiden mange henvender i forbindelse med reise.

Vi har ikke kapasitet til å hjelpe med dette, koronatelefon er for henvendelser for test ved mistanke om Covid-19 og for spørsmål om Covid-19 vaksine. Vi har ikke mulighet til å veilede når det kommer til utenlandsreiser og testingen dette krever.  

Mange har ferie og planlegger utenlands reise, og mange land krever grønt koronasertifikat for innreise. EU-regler tilsier at de som er fullvaksinerte, har hatt korona eller kan fremvise en negativ koronatest som ikke er eldre enn 24 timer, får grønt sertifikat. Vi har inntil nå hatt en åpning for slike tester, men slik testing presser kapasiteten vår hardt. Vi oppfordrer derfor innbyggerne til å benytte private aktører til dette. 

Kommunens tilbud om koronatester er forbeholdt de som har symptomer, som har vært i nærkontakt med personer som kan være smittet, og de som kommer reisende inn til Norge. For å sikre god nok kapasitet til testing av disse, kan derfor ikke friske personer som ønsker en test foran ferien benytte tilbudet. 

Det finnes en rekke private tilbud du kan kontakte dersom du ønsker å få tatt en test for å få et grønt sertifikat.  

For veiledning i forbindelse med reiser til utlandet anbefaler vi Helsenorge.no og UDs reiseråd.