Pressemelding fra ordførerne i Trondheimsregionen 19. mars 2021

Pressemelding fra ordførerne i Trondheimsregionen 19. mars 2021

Unngå påskereiser til og fra områder med mye smitte.

Kommunene i Trondheimsregionen anmoder på det sterkeste at alle besøk fra- eller reise til kommuner med høyt smittetrykk i påska - unngås så langt det er mulig. Samtlige ordførere i Trondheimsregionen står samlet bak denne instendige oppfordringen til innbyggerne for å unngå spredning av korona.

Regjeringen anbefaler tydelig at man unngår unødvendige reiser innenlands i påska. Helseministeren har i tillegg sagt at om du er fra områder som har forhøyede tiltak nå, så skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet.

Unntaksvis kan det likevel være grunner for å reise, av familiære eller sosiale årsaker. Da oppfordrer ordførerne i Trondheimsregionen til ekstra stor forsiktighet. Utspillet kommer etter faglige råd og anbefalinger fra kommuneoverlegene i våre kommuner.

Vi ønsker i den forbindelse å understreke følgende:

Det er viktig at alle som har grunn til å foreta en reise i forbindelse med påska følger de nasjonale rådene. Her kan du lese regjeringens anbefalinger for påsken

  • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
  • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre.
  • Vi anbefaler at du har minst mulig kontakt med andre de siste dagene før reisen.
  • Ha lav terskel for å teste deg dersom du har den minste mistanke om at du kan være smittet – pga. lette symptomer eller risikosituasjon.
  • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de første 5-7 dagene etter du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.

Ved reiser internt i Trøndelag kan det være lurt å handle til påsken der man bor. Vær oppmerksom på de reglene som gjelder i kommunen du reiser til.

Det er selvsagt også avgjørende viktig man holder seg hjemme hvis man har symptomer eller venter på prøvesvar.

God påske

Signert av ordførerne i Trondheimsregionen