Pressemelding fra vaksinasjonsteamet uke 31

Pressemelding fra vaksinasjonsteamet uke 31

Vaksineteamet er meget imponert over stjørdalingene. Det har vært stort oppmøte og vaksinevillighet også gjennom fellesferien. Vi har en høy vaksinedekning i kommunen vår. 

I løpet av uke 32 har alle over 18 år fått tilbud om time til 1. vaksinedose. Om du ikke har fått innkalling eller har glemt å svare på innkallingen, ta kontakt med vaksinetelefonen så får du hjelp til å få vaksinetime. Dette gjelder også om du har valgt å svare at du ikke ønsker vaksine, det er lov å ombestemme seg. 

Ifølge våre tall har cirka 3% av befolkningen over 18 år takket nei til vaksine. Her er det ulike grunner som for eksempel sykdom, alderdom og skepsis. Noen har utsatt vaksinedosen sin grunnet reise, graviditet, sykdom osv.  

Om du kjenner noen som kan ha problemer med å bestille seg vaksinetime, ta gjerne ansvar og hjelp vedkommende med bestillingen. 

Lokal vaksineinformasjon 

I løpet av uke 30 er det satt 21262 vaksinedoser totalt i Stjørdal. Av disse er 13737 gitt som 1.dose og 7525 er fullvaksinerte. 

Koronavaksinasjon uke 31 og 32 

 • I uke 31 har vi 2338 vaksinedoser av Pfizer vaksinen
 • I uke 32 har vi 1032 vaksinedoser av Pfizer vaksinen

Vi vaksinerer nå siste prioriteringsgruppe, gruppe 11 (25-39 år) og vi har gitt tilbud til alle over 18 år om vaksinetime. 

I uke 32 starter vi med å full-vaksinere lærere, barnehageansatte og helsepersonell. Ansatte innen oppvekstsektoren og omsorgssektoren er avgjørende for å opprettholde forsvarlig drift innen skole og omsorgstjenesten. Ved å vaksinere ansatte innen disse sektorene vil vi kunne opprettholde normal drift og unngå karantene/hjemmeskole i større grad utover høsten. 

Har du ikke fått vaksinetime? 

Dersom du ikke har mottatt innkalling til vaksinetime og ønsker time til 1.dose, ta kontakt med vaksinetelefonen. 

Bekreft om du tar timen 

Når du blir innkalt til vaksinetime, er det viktig å bekrefte om du kommer eller ikke til timen din. Dette gjør du via Helsenorge.no. 

Vi minner om at vi har ansvar for å tilby vaksine til alle våre innbyggere, også dere som oppholder dere her over tid uten å være folkeregistrert i kommunen. 

Studenter skal få tilbud om dose 2 i sin studiekommune, det organiseres av studiekommunen. Ta gjerne kontakt med din studiekommune om du skal ta 2.dosen der. 

Booking av timer 

Det har vært problemer med bookingsystemet. Feilen er nå rettet og alle som har fått tilbud om 1. dose, men utsatt timen sin, kan ombooke timen sin via Helsenorge.no. 

Vaksinering av 2.dose 

Det har vært stor etterspørsel om å framskynde time til 2.dose, noe vi har stor forståelse for. 

Det kommer stadig nyheter fra FHI om hvordan vaksinasjonen skal løses nasjonalt og lokalt. Det er fortsatt vaksinemangel og kommende smittesituasjoner, samt vaksineleveranser som vil være avgjørende for hvordan vi løser dette utover høsten. 

Vi kommer med nærmere beskjed når vi starter å framskynde andre vaksinedose. Vi har eget bookingsystem som blir gjort tilgjengelig når vi kommer så langt. Når denne ordningen starter, kan du enkelt bestille time selv.  

Nasjonal koronainformasjon 

Selv om vi er vaksinert så kan vi fortsatt være smittsom og bli syk. Vi vet at det er mindre sjanse for å bli alvorlig syk etter vaksinering og at vi smitter mindre. 

Viruset er stadig i endring, så vi kan ikke garantere at vaksinen har samme virkning mot alle varianter og mutasjoner.  

Det er derfor viktig å fortsette med gode smitteverntiltak selv om vi er vaksinert. 

Hvem får unntak fra innreisekarantene? 

For å få unntak fra innreisekarantene må du kunne dokumentere i koronasertifikatet at du har: 

 • Status som fullvaksinert (en uke etter 2.dose) eller gjennomgått koronasykdom siste seks måneder(prøvedato).  
 • Hvis du har fått første vaksinedose for 3-14 uker siden, slipper du også karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test tre døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år. 
 • Fullvaksinerte (en uke etter 2.dose) og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt 24 timer før ankomst til Norge. 

Koronasertifikatet 

Koronasertifikatet er tilgjengelig for alle som kan logge seg inn på helsenorge.no med for eksempel BankID. Det finnes også en fullmaktsløsning på helsenorge.no som gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat, men ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt. 

For ikke-digitale brukere har det kommet på plass en tjeneste fra Helsenorge. Her kan man ringe å få tilsendt en papirversjon av sertifikatet pr post. Ha personnummer/d-nummer klart før du ringer.  

 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag. 
 • Fra Norge: 815 55 015 
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42  

Til slutt 

 • Har du symptomer på covid-19 eller er nærkontakt med kjent smittetilfelle, utsett vaksinetimen din.  
 • Ta kontakt med vaksinetelefonen ved alvorlig sykdom eller helseutfordringer, som gjør at du ikke kan møte på vaksinestasjonen. 
 • Ta kontakt med vaksinetelefonen om du tidligere har opplevd alvorlig allergi, anafylaktisk sjokk. 
 • Vaksineringen er gratis. 
 • Hvis du takker ja til vaksine, prioriter å ta den til oppsatt tid. Så sparer det arbeid og tid. 
 • Det er viktig å følge gjeldende smitteverntiltak selv om du er vaksinert og ta koronatest om du blir syk. 
 • Vaksineringen foregår i Hegrahallen, Skjelstadmarkvegen 43 

Ring oss på vaksinetelefonen 477 81 754, hverdager kl. 09.00-11.00.

4. august 2021


Med hilsen
Stina Mostervik
vaksinekoordinator