Pressemelding - Stjørdal teststasjon flytter

Pressemelding - Stjørdal teststasjon flytter

Covid-19 teststasjon på Stjørdal flytter 

Covid-19 teststasjon på Stjørdal flytter fredag 12. mars til nye lokaler i Meierivegen 17 på Stjørdal, tidligere Husmorhuset barnehage. Testing vil fra lørdag 13. mars foregå ved disse lokalene og lokalene i Innherredsvegen (tidligere Vianor) skal vi ikke benytte lenger.

Lokalene i Meierivegen 17 har inngang på baksiden av huset, motsatt side av parkeringen. Følg skilting på stedet. Inngangen har universell utforming. 

Det er opparbeidet ekstra parkeringsplasser ved lokalene. Det vil også være mulig å parkere i sentrum og benytte underganger under E14 for personer med milde symptomer.  

Pressen vil få mulighet til å besøke lokalene og snakke med ansatte fredag 12. mars klokken 15:30. Dette er før lokalene tas i bruk til testing.  

Gi tilbakemelding til Liv Johanne Rekstad om dette er av interesse.

E-post: Liv.Johanne.Dahlo.Rekstad@stjordal.kommune.no

 

Med vennlig hilsen
Sissel Staven Humstad
avd.leder
Stjørdal helsestasjon og skolehelsetjeneste