Pressemelding uke 40 fra vaksinasjonsteamet

Pressemelding uke 40 fra vaksinasjonsteamet

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og personer som har fylt 65 år. 

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst seks måneder etter andre vaksinedose. Stjørdal kommune vil allerede i fra neste uke starte å vaksinere en 3.dose til beboere på institusjoner.

Del informasjonen med dine

Vi vil prøve å få tak i flest mulig via telefonkontakt, men ønsker også at den enkelte ringer vaksinetelefonen å bestille seg time selv. Vi er klar over at det er ikke-digitale brukere i denne gruppen og vi vil bruke ressurser for å få ut informasjonen, men ber også hjelp fra dere pårørende. Si ifra til de du kjenner, takk.  Kontakt oss gjerne på vaksinetelefon 477 81 754 hverdager 09.00-11.00 og 13.00-14.30. 

De eldste først  

Vi vil tilby vaksinering for gruppen 85+ fra og med første uka i november. Da vil vaksineringen foregå på Helsehuset. Rekkefølgen for vaksinasjon følger samme prioritering som ved førstegangsvaksinering. Det betyr at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år. 

Folkehelseinstituttet har redusert kapasitet til å sende ut vaksiner i oktober på grunn av utsending av influensavaksiner. Det medfører at vi først forventer oppstart i starten av november. Sykehjemsbeboere og beboere ved andre institusjoner vil bli kontaktet av personellet der og vil få forespørsel om vaksineønske. 

Influensavaksine er førsteprioritet 

Det er viktig at eldre tar imot tilbud om influensavaksinen i år da det er forventet kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa. Det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine. Influensavaksinen blir levert ut til kommunene i uke 42. Vi oppfordrer til å ta kontakt med fastlegekontoret for å bestille time til influensavaksinering. 

Ikke tredje dose for alle

Etter Folkehelseinstituttets vurdering er det foreløpig ikke grunnlag for å anbefale en oppfriskningsdose til resten av befolkningen. 

Vaksinene som benyttes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet gir svært god beskyttelse mot alvorlig koronavirusinfeksjon. 87 prosent av alle over 18 år er nå fullvaksinerte og 94 prosent av alle over 18 år har fått 1 dose her på Stjørdal, dette er tall pr 07.oktober. 

3.dose til pasienter med nedsatt immunforsvar 

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker.  

Her er det minimum 4 ukers intervall mellom 2.dosen og 3.dosen. 

Pasienter som bruker immundempende medisiner må ta kontakt med vaksinetelefonen å bestille vaksinetime for 3.dose. Lista over hvilke medisiner dette gjelder ligger på kommunens hjemmeside eller man kan ringe vaksinetelefonen om man er usikker og har spørsmål.