Pressemelding - Vaksinasjonsteamet uke 28 i 2021

Pressemelding - Vaksinasjonsteamet uke 28 i 2021

I løpet av uke 28 er det nå satt 17 363 doser totalt i Stjørdal.  

Av disse er det 10 618 som har fått 1.dose og 6745 er fullvaksinerte med 2 doser.

Koronavaksinasjon uke 29 og 30  

Vi vaksinerer gruppe 9 (45- 54 år) og blir ferdig med denne gruppen i uke 29. I uke 30 starter vi med gruppe 10 (40-44 år og 18-24år). 

  • I uke 29 får vi tildelt 1452 doser, av disse går 919 til 1.dose og 533 til 2.dose. 

  • I uke 30 får vi tildelt 1704 doser, av disse går 1457 doser til 1.dose og 247 doser til 2.dose  

Vi forventer større leveranser med vaksinedoser de neste uken omtrent 1500, av disse går de fleste til 1 dose.  

Ferie og vaksinering  

Vi opplever nå dessverre at mange ikke svarer på innkallingen til vaksinering. Hvis du ikke svarer, enten du skal godta, utsette eller takke nei blir det mye ekstra arbeid.  Vi ber fortsatt alle om å planlegge ferien med tanke om at man kan få innkalling til vaksinering. Vi håper at så mange som mulig takker ja til tiden de får tildelt, både for 1. og 2.dosen. Om mange skal bytte tidspunkt vil det gi mye ekstra jobb for vaksineteamet.  

Hvis du må utsette timen din så er det mulig å gjøre det via Helsenorge.no, det ligger tilgjengelige timer som er enkle å booke ut over sommeren. Denne bookingen er kun tilgjengelig for de som allerede har blitt innkalt til 1.dose.

Endring av timeavtale for 2.dose 

Muligheten for å bytte time for vaksinering gjelder ikke for andre dosen enda. Doseantallet for september/oktober er fortsatt veldig usikkert. Vi ber dere derfor om å ikke kontakte vaksinetelefonen enda, men vente til det nærmer seg tidspunkt for 2. dose. Det vil kanskje bli mulig å endre time for 2 dose via Helsenorge, det kommer mer informasjon om det senere når det kan bli aktuelt.

Vaksineringsrekkefølge 

Vi følger FHI sine anbefalinger for hvilke grupper som tilbys vaksine. Vi har ingen “reserveliste” som ringes når noen ikke møter til time. Vi har hittil ikke hatt problemer med at personer som takker ja ikke møter. De gange folk av ulike årsaker har måttet avbestille har vi raskt kunnet få på plass andre personer fra samme eller neste gruppe.  

Studenter i utlandet  

Studenter som skal studere i utlandet til høsten og som ønsker vaksine kan ta kontakt med vaksinetelefon. De kan da få tilbud om vaksine før avreise.