Pressmelding uke 37 - Vaksinasjonsteamet har flyttet!

Pressmelding uke 37 - Vaksinasjonsteamet har flyttet!

Vi holder nå til på Stjørdal Helsehuset som ligger i Yrkesveien 2.  Selv hvis du får en sms hvor det står Hegrahallen som oppmøtested, skal du møte på Helsehuset. 

Flyttingen skyldes at vi har vaksinert de fleste innbyggerne i kommunen og at det fremover blir mindre og mindre grupper som skal vaksineres. Det er lett ankomst til Helsehuset med parkering i nær tilknytning og i parkeringskjeller under huset. Det er også parkeringsmulighet ved Kimen. 

Vi setter fortsatt noen 1.doser i alderen 18 år og oppover samt en god del 2.doser. Vi ønsker at man framskynder 2.dosen sin for å få fortgang i fullvaksineringen. Vi vet at man er bedre beskyttet mot sykdommen etter 2 doser og man ser at det er mindre far for smitte når man er fullvaksinert. 

Vaksinering av ungdom

Vi har vaksinert ungdom i alderen 13-17 år igjennom denne uka. Vi har vært ute på de ulike skolene og møtt ungdommen der de holder til. 

Det har vært motiverte ungdommer og Helsesykepleierne ved skolene samt vaksinatørene har brettet opp ermene for å få fortgang i vaksineprosessen. 

12-15 åringer skal kun ha 1 dose vaksine og skal ikke ha vaksine om de har hatt covid-19. 

16-17 åringer skal ha 2 doser med 8-12 ukers mellomrom. Her er det planlagt revaksinering i uke 45 ute på videregående skoler. 

Det vil være mulig å bli vaksinert på ungdomsskolene og videregående skoler i uke 38 om man ikke var tilstede på skolen i uke 37. 

Om man ønsker å få vaksinen ved Helsehuset må man ringe vaksinetelefonen for å booke seg time eller gå inn via Helsenorge og booke seg via Timebestilling - Vaksinasjon om man har fylt 16 år. 

Tredje Vaksinedose 

Om man tilhører en av gruppene som er beskrevet under kan man få tildelt time til en 3.vaksinedose. 

Ring Vaksinetelefonen for å booke deg time. Tlf 47781754 tast 2, åpningstider er hverdager 09.00-11.00 og 13.00-14.30. 

Gruppe 1: 

  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. 

Gruppe 2: 

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten. 

Ta kontakt med Vaksinetelefonen i kommunen og bestill deg vaksinetime.