Haraldreina skole på rødt tiltaksnivå

Haraldreina skole på rødt tiltaksnivå

Haraldreina skole har en uavklart og usikker smittesituasjon, og kommuneoverlegen har besluttet å sette skolen på rødt tiltaksnivå i perioden 20.12.-22.12.2021. 

Det betyr at skolen må gi hjemmeundervisning til de aller fleste elevene mandag 20. og tirsdag 21. desember.

Skolen vil gi et tilbud til elever med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og noen få andre, på skolen. De det gjelder vil bli kontaktet av skolen, og gitt et tilbud.

Alle ansatte og elever som har vært på skolen onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17. desember blir bedt om å hente hurtigtest i Meierivegen 17 i morgen.  

Foreldre, foresatte og ansatte ved skolen er informert gjennom egne kanaler.