Koronasituasjonen per 5. mars 2021

Koronasituasjonen per 5. mars 2021

Kommunene i Værnesregionen drøfter situasjonen i pandemien jevnlig i felles møter.

Vi har ingen kjente smittede innbyggere per i dag, men har noen få i karantene. Vi har alle en jobb med å holde et svært lavt smittenivå framover.

Risiko for smitte

Virusmutasjoner bidrar sterkt til at «R-tallet» i landet nå ligger på 1,3. Risiko for å få inn smitte til våre kommuner er fortsatt høy. Lokalt sett får vi lett smitte til oss fra Trondheim, ved reiseaktivitet får vi også smittevei inn fra andre deler av Norge og utlandet.

Tiltaksnivå

Kommunene i Værnesregionen har en felles holdning om at vi vil bidra til å holde de nasjonale anbefalingene i pandemihåndteringen. Disse er enkle å følge, de er likelydende for hele landet, de er innrettet slik at vi fortsatt har lite nærkontakt i samfunnet, de prioriterer barn, unge og andre sårbare personer, og de bidrar til å holde mye av arbeidslivet i gang.  

Samtidig oppfordrer vi alle til å begrense sosial kontakt privat, i fritidsaktiviteter og i jobbsammenheng. Derfor vil vi ikke tilrettelegge for økt kontaktflate ut over det vi har i dag.
 

Leif Edvard Muruvik Vonen
kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal