Koronavaksine

Koronavaksine

Det viktigste du kan gjøre for å beskytte deg selv mot å bli alvorlig syk av korona, er å ta koronavaksine. Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. 

Ønsker du koronavaksine? Disse får tilbud om oppfriskningsdose!

  • Det er nå åpnet opp for at alle mellom 18-64 år uten underliggende sykdommer kan få tilbud om en fjerde vaksinedose. 

DISSE ANBEFALES FJERDE VAKSINEDOSE:

  • Alle mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Definering på sykdommer/helsetilstander ligger under kapittel "Fjerde dose" lenger ned på siden. Vaksineteamet har oversikt på hvem dette gjelder ut fra innsendte lister fra fastlegene i fjor og har sendt sms om vaksinetilbudet til denne gruppen. 
  • Alle mellom 12-17 år og har underliggende alvorlig sykdom tilbyr kommunen nå en oppfriskningsdose. Definering på sykdommer/helsetilstander dette gjelder for ligger under kapittel "Fjerde dose" lengre ned på siden. Ta gjerne kontakt på vaksinetelefonen for å avtale vaksinetime.
  • Alle over 65 år (født i 1957 eller tidligere), anbefaler Folkehelseinstituttet en ny oppfriskningsdose (4. dose), dersom det er mer enn fire måneder siden 3. dose. Man bør vente 3-4 måneder etter gjennomgått koronasykdom, men kan i enkelte tilfeller ha minimum 3 uker etter gjennomgått koronasykdom.
  • Alle gravide i 2. eller 3.trimester

Time til vaksinering

Slik kan du få vaksinetime:

Vi vaksinerer disse datoene i ukene framover:

  • fredag  02. desember
  • onsdag 07. desember
  • torsdag 15. desember
  • tirsdag  20. desember

Vi er fleksible på vaksinetimer og det er åpent for Drop-in disse datoene mellom klokka 09.00-11.00 og 12.30-15.00.

Ofte stilte spørsmål 
 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

 

Kontakt

Vaksinetelefonen
E-post

Telefonen er betjent mandag og onsdag mellom klokken 09:00 - 11:00. 

Ikke send sensitive opplysninger på e-post. 

 

Adresse

Kjøpmannsgata 10-12 (tidligere legevakta).
Inngang på baksiden av Gjensidigegården mot E14, mellom blå brakkerigg og hovedbygning.