Arrangementer, feiringer og sammenkomster

Arrangementer, feiringer og sammenkomster

Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer

FHI: Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Til ansvarlige for arrangementer som samler folk i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal

 

Endringer fra 15. juni 2020

 • Fra 15. juni blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer
 • Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og det er mulig å holde minst en meter avstand mellom personene. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som bor sammen til vanlig. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at smittevernregler for øvrig følges.
 • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.
 • For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene som ikke tilhører samme husstand. Hver person teller som én, selv om man er del av samme familie. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene dine å holde avstand.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen om justering av koronatiltak fra 15. juni.
 

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Med arrangement menes blant annet konserter, seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter

 

Kultur- og idrettsarrangementer

Musikkøvelser

 • Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes. 
 • Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene.
 • Norsk musikkråd har i samarbeid med representanter fra band, kor, korps og orkestre utarbeidet en smittevernveileder for kontrollert gjenopptakelse av musikkøvelser.

Kimen kulturhus

 

Tiltak fra Helsedirektoratet 12. mars:

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud
 

Tiltak iverksatt 11. mars:

 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.
  • Kimen stenger 
  • Alle idrettshaller og andre idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter
  • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng skal avlyses.


Vår oppfordring er at du ikke deltar på arrangement, møter, kurs eller seminarer

Vi ber alle ta ansvar for å hindre smittespredning slik at vi unngår at mange blir syke samtidig og i tillegg beskytter de som er ekstra utsatt. Vår oppfordring er å redusere sosial omgang til det minimale.