Arrangementer

Arrangementer

Kimen kulturhus

Tiltak fra Helsedirektoratet 12. mars:

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud
 

Tiltak iverksatt 11. mars:

  • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.
    • Kimen stenger 
    • Alle idrettshaller og andre idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter
    • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.
  • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng skal avlyses.


Vår oppfordring er at du ikke deltar på arrangement, møter, kurs eller seminarer

Vi ber alle ta ansvar for å hindre smittespredning slik at vi unngår at mange blir syke samtidig og i tillegg beskytter de som er ekstra utsatt. Vår oppfordring er å redusere sosial omgang til det minimale.

Arrangementer og samlinger