Generell informasjon

Generell informasjon

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.

Alle kan bidra til å stoppe spredningen – takk for at du bidrar!

 • Generelt henviser vi til nettsider som har siste oppdaterte informasjon:
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe
  informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08:00-15:30.
 • Vi følger med på smittesituasjonen og smitteverntiltak blir ledet av kommuneoverlegen. Vi støtter oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.
 • Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Gradvis gjenåpning.

For full oversikt over myndighetenes tiltak våren 2020 se tidslinje på regjeringen.no.

Vi må fortsatt holde avstand og ha god håndhygiene

Ett av våre viktigste budskap er at selv om vi åpner litt, er det helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å:

 • holde avstand
 • vaske hendene 
 • holde oss hjemme når vi er syke

Folkehelseinstituttet forventer at du følger deres råd og overholder de fire hold-reglene.

Her finner du generell informasjon om koronavirus på ulike språk

 

Nyttige lenker:

Hvordan forebygge smitte?

Helsenorge.no - koronavirus

Nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak 

Råd og informasjon til befolkningen

Smittevernråd for ferie og reise

NRK svarer om korona

 

KS sin nettside:

Ofte stilte spørsmål

 

Spørsmål og svar:

1. Hva gjør kommunen for å forberede seg på et mulig smitteutbrudd? 
Svar: Sikrer at helsepersonell er godt informert og forberedt på oppgaver med diagnostikk og ivaretakelse av personer med smittsom sykdom. I tillegg legger vi planer for å yte tjenester selv om mange ansatte kan være syke. 
 
2. Hva er kommunens råd til innbyggerne i nåværende situasjonen? 
Svar: Følge gode råd omkring håndhygiene, hoste, karantene og egenomsorg, hold avstand til personer med mulig risiko for smitte, og hvis du kjenner symptomer kontakt din fastlege eller legevakta på telefon 116117. 
 
3. Hvordan informerer kommunen innbyggerne om koronavirus? 
Svar: Vi informerer via hjemmesiden, facebook, instagram, twitter og media. Intern kommunikasjon mellom kommuneoverlege og allmennleger, og mellom kommuneoverlegen og ledelsen i kommunene.  
 
4. Hvor godt er kommunens ansatte, spesielt innen omsorg og oppvekst, forberedt på å håndtere situasjonen dersom det blir en pandemi? 
Svar: Ledere og ansatte gjennomgår nå planverk og muligheter for å kunne opprettholde tjenester selv om sykefravær topper seg. De er også bedt om å holde seg orientert på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.
 
5. Hva gjør kommunen med tjenestetilbudet dersom 25 % eller mer av de ansatte blir syk? 
Svar: Kommunen må redusere på noen tjenester for å opprettholde de mest viktige med tanke på liv og helse. Vi vil ivareta forsvarligheten.
 
6. Hvilke risikogrupper/pasienter vil bli prioritert dersom det blir kapasitetsutfordringer med tanke på behandling? 
Svar: De sykeste får prioritet, slik at vi kan redde liv. Prioritering gjøres i samarbeid med sykehusene i fylket.  
 
7. Hva er kommunens rolle om noen skulle få påvist smitte? 
Svar: Kommunen sørger for at nærkontakter blir kontaktet. Det er avgjørende å få begrenset smitte videre rundt hver person som får påvist smitte. 
 
8. Hvilke tiltak vurderes ved et eventuelt utbrudd? 
Svar: Forberedelsene tar høyde for at mange syke trenger hjelp, mens mange ansatte kan være satt ut av spill på grunn av sykdom. Kommunens hjemmeside vil vise om større tiltak blir iverksatt. 

9. Har kommunen foretatt seg/vil kommunen foreta seg noe særskilt opp mot egne ansatte? 
Svar: Kommunens ansatte holdes orientert og er forberedt på at prioriteringer i driften kan føre til tiltak på kort varsel.
 
10. Har kommunene avlyst egne arrangementer og samlinger for å hindre smitte? 
Svar:  Ja, alle arrangement i offentlig regi er avlyst.

 • Kimen kulturhus er stengt.
 • Alle idrettshaller og andre idrettsarenaer skal ikke ha fellesaktiviteter.
 • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng skal avlyses.  

Vi gjennomfører møter digitalt istedet for å samle deltakerne i ett rom. Kommuneoverlegen vurderer fortløpende i samarbeid med kommunedirektørenes ledergruppe. 

Helsedirektoratet: stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud
 
11. Kan det avholdes private arrangement på offentlige steder i kommunen?
Svar: 
Unngå større sammenkomster med andre i en tid fremover. Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng skal avlyses. Se råd fra nasjonale myndigheter 

12. Stenger kommunen barnehager og skoler ved påvist koronasmitte? 
Svar:
Kommunen har stengt alle barnehager og skoler inntil videre. 

13. Kommer kommunen til å sperre av geografiske områder for å hindre smittespredning?
Svar:
 Det er ikke aktuelt per dags dato. 

14. Hvordan håndterer legevakta og fastlegene alle henvendelsene som vil komme med innbyggere som vil teste seg? 
Svar:
 Legevakta og fastlegene er i beredskap og er forberedt på å ta inn telefoner. Legevakten har stengt ytterdøren for å unngå smittespredning. Et eget team er etablert for å ta nødvendige koronavirusprøver.

15. Jeg har ikke fastlege, hva gjør jeg?  
Svar: Ta kontakt med legevakta på telefon 116117.  Følg med på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet for mer informasjon om koronavirus.

16. Kan vi ta test på helsestasjonen? Hos skolepleier? 
Svar:
 Nei, dette ivaretas av fastlege eller legevakta, som vurderer om test skal tas. Har du behov for kun å ta en test, ring koronatelefonen direkte på 477 81 754. Denne telefonen er betjent mellom klokken 08:30-11:00 og 13:00-15:00 på hverdager og gjelder kun for innbyggere i Stjørdal. Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din eller legevakta.

17. Trondheim lufthavn Værnes ligger i Stjørdal kommune, gjør kommunen noen tiltak for å sikre at smittede blir forsvarlig ivaretatt? 
Svar: Ja, vi har etablert et samarbeid med flyplassen for å ivareta reisende, om de trenger legehjelp eller informasjon omkring smittevern.    

18. Vi har bestilt ferie til utlandet, kan vi fortsatt dra? 
Svar: Utenriksdepartementet fraråder fra 14.mars 2020 alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis.
Generelle reiseråd er gitt av UD og FHI

19. Bør alle gå til innkjøp av munnbind? 
Svar:
 Nei, erfaring tilsier at personer som bruker munnbind oftere tar seg til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. 

20. Hvordan kan jeg pleie meg selv og min familie best mulig om vi blir smittet og får hjemmekarantene? 
Svar
: Følg med på almenntilstanden og kontakt fastlege dersom det virker alvorlig. Ellers, ordinær pleie som ved influensa.

21. Værnes er en stor militærbase med mange soldater fra USA. Gjør kommune tiltak for å hindre smitte fra soldater til innbyggerne? 
Svar:
 Soldatene utgjør ingen trussel med tanke på import av koronavirus. Militæret har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. 

22. Frarådes det å benytte aktivitetssenter og idrettshaller med tanke på koronasmitte?  
Svar:
 Ja, alt av arrangement er avlyst og vi oppfordrer befolkningen til å minimere sosiale sammenkomster.

23: Vil fjernundervisning være aktuelt for elever som er satt i hjemmekarantene? 
Svar:
 Ja.

24: Hvem er det så langt på verdensbasis som faktisk har dødd av koronaviruset? Hvem er hardest rammet?
Svar:
 Folkehelseinstituttet viser generell informasjon om den globale situasjonen med viruset, og hvilke grupper i befolkningen som forventes å bli hardest rammet. 

25. Gjør kommunen samme tiltak som andre kommuner?  
Svar:
 Kommunen følger opp anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og direktiver fra Helsedirektoratet, og holder seg i tillegg orientert om andre kommuners vurderinger og tiltak. Vi deler også på våre egne vurderinger og ideer med andre kommuner, så de kan benytte dette etter behov. 

26. Kan vi fortsette med camping, fiske og turisme i Stjørdal?
Svar: Nei, vi fraråder slike aktiviteter nå. Risikorapporten fra Folkehelseinstituttet sier at epidemien skal nå toppen i mai.