Helseinstitusjoner og legekontorer

Helseinstitusjoner og legekontorer

Helseinstitusjoner

Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Ved behov for unntak

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehus. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har:

  • vært i land utenfor Norge siste 14 dager
  • har symptomer på luftveisinfeksjon

Rutiner ved inn- og utflytting av bosenter og sykehjem

Når nye beboere skal flytte inn, bistår vaktmester med det. Dette for å unngå at pårørende bringer eventuell smitte inn på bosenteret eller sykehjemmet.

Dette gjelder også ved utflytting. Vaktmester bistår slik at eiendeler bringes ut av bygget.

 

Legekontorer
 

Tilgjengelighet legekontor

Dørene inn til legekontorene er stengt, men alle legekontor er tilgjengelige på telefon og pasienter med avtale vil bli sluset inn en og en. Det er adgangskontroll slik at alle pasienter må ha vært i kontakt med kontoret via telefon før du slipper inn. Det henges opp skilt på dørene til legekontorene med informasjon om hva du skal gjøre.

Husk, det viktigste er at du ringer først for å gjøre en avtale. Det som ikke er farlig å gjøre senere, vil legen utsette til den verste epidemien er over slik at de aller sykeste i første omgang blir prioritert.

Videooverføring

Kontakt med leger kan også skje ved videooverføring. Det testes nå muligheter for at fastlegene kan konferere med pasienter via lyd og bilder.

Tiltakene er gjort for å unngå smittespredning på venterommene og for å unngå at fastlegene blir smittet.

Kontaktinformasjon til legekontorene:
 

Stjørdal
Stjørdal Legesenter AS

Tangen Legekontor AS

Torget Legekontor

Triangel Legesenter

Hegra Legekontor telefon: 74 83 46 80

Skatval Legekontor telefon: 74 83 19 90

Selbu
Selbu Legekontor

Tydal
Tydal Legekontor

Meråker
Meråker Legekontor

 

Luftveispoliklinikk 

Fra mandag 23. mars klokken 12:00 tar vi i bruk brakker som skal fungere som luftveispoliklinikk. Klinikken skal gjøre en legevurdering for å avklare om det kan være koronavirus eller om det er en annen type luftveisinfeksjon. Dette gjør vi for å avlaste legevakta og legekontorene. Luftveispoliklinikken blir stående på parkeringsplassen utenfor legevakta.


Vi tar kun imot pasienter med avtale

Det er ikke mulighet for å komme til poliklinikken uten først å ha avtalt dette med legevakt eller fastlege i forkant. Åpningstiden vil bli fra klokken 12:00 til 22:00. Den er bemannet med 1 lege og 1 sykepleier.