Hytteforbud

Hytteforbud

Regjeringen har innført et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Helsetjenesten i våre hyttekommuner har ikke kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere.

Generelt råd til befolkningen: Alle bør nå holde seg mest mulig hjemme.

Du kan lese mer om hytteforbudet på regjeringen.no