Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage

Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage

Det er flere som lurer på om de kan gjennomføre samlinger som for eksempel avslutninger. Veilederen for skolen anbefaler at trengsel og store samlinger unngås. Dersom man gjennomfører enkeltarrangementer, må det gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet  og Helsedirektoratet

I tillegg har Folkehelseinstituttet laget tilpassede råd for gjennomføring av avslutninger og andre tilstelninger:

  • Ingen syke må delta
  • God hygiene er viktig, og det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask/ tilgjengelig hånddesinfeksjon
  • Se oppdaterte råd om arrangementer, samlinger og aktiviteter (fhi.no).
  • Barna som går i samme kohort/ klasse kan omgås som vanlig. Det gjelder også personer innen samme husholdning/familie. De som ikke normalt er nærkontakter, bør holde en meters avstand til andre barn og voksne.
  • Mat og drikke bør organiseres på tilsvarende måte som ellers, med fokus på god håndhygiene og generelt god hygiene rundt mathåndtering. Maten bør serveres porsjonsvis.

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene; om man vil samle relativt mange barn/ elever med få familiemedlemmer, eller små grupper av barn/ elever, men med hele familien for eksempel.