Informasjon fra Stjørdal

Informasjon fra Stjørdal

Rødt nivå på ungdomsskole og videregående skoler videreføres til og med onsdag 20. januar. Vi går tilbake til gult nivå fra torsdag 21. januar.

Gult nivå i barnehage og barneskole opprettholdes. 

Smittevern i barnehage og skole fra fredag 15. januar klokken 17:00.

Det har vært økende smitte på Stjørdal de siste ukene, men det ser ut som vi lykkes med de strenge tiltakene som er satt inn.

Det er fortsatt flest voksne som smitter videre, derfor driftes barneskolene og barnehagene på gult nivå også i en tid der vi har en del smitte blant oss. Dette nivået tillater at hele klassen kan være sammen, men det er klare restriksjoner for kryssblanding av grupper og lærere. Etter anbefaling fra nasjonale myndigheter holdes ungdomsskolene på rødt nivå til og med 20. januar.

Fra fredag 15. januar klokken 17:00:

 • Vi føler oss trygge på at det ikke er smitte mellom barn, men at det har dreid seg om smitte fra voksne til barn. Det er fortsatt enkelte tilfeller av smitte blant skolebarn, men ingen ting tyder på at videre smitte har skjedd i skolene. Vi har bedre kontroll på situasjonen nå. Kommuneoverlegen ser derfor ikke lenger behov for like strenge regler.
 • Hovedbudskapet nå er at hvis en i familien er i karantene eller forkjølet med negativ koronatest, trenger ikke resten av familien å holde seg unna skole og barnehage. Dette gjelder fra fredag 15. januar klokken 17:00.
 • Nå kan alle forholde seg til de nasjonale retningslinjene for karantene (helsenorge.no). Alle som kjenner symptomer som forkjølelse, hoste, tungpust, hodepine eller feber, bes fortsatt bestille test på vanlig måte gjennom kommunens hjemmeside. stjordal.kommune.no/koronatest

Vi minner om at målet vårt fortsatt er å unngå å få smitte inn i barnehagene og skolene og dette er viktig:

 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte
 • Hele avdelinger i barnehagen regnes som en kohort og hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Det skal være faste ansatte per kohort i barnehagene, men kohorter kan samarbeide for å få barnehagedagen til å gå opp
 • Ansatte i skolen kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Unngå trengsel og store samlinger i både barnehagene og skolene
 • Holde best mulig avstand mellom de ulike kohorter
 • Ansatte skal ikke oppholde seg i arbeidsrom med andre nærmere enn 2 meter
 • Ingen ansatte går mellom enheter i løpet av en arbeidsdag. Dette gjelder til og med 18.01.2021.
 • Alle elever født i 2008 eller tidligere skal bruke munnbind på skolebussen. Det er unntak for personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind (lokal midlertidig forskrift).

Følgende spørsmål stilles til alle som tenker seg til skole/barnehage og kan nå redusere risiko:

 1. Har du eller noen i din husstand sykdomstegn som hoste, feber, tungpust eller lignende, men ennå ikke testet negativt
 2. Er noen i husstanden i nærkontaktkarantene eller innreisekarantene?
 3. Har du hatt nærkontakt med nærkontakt til en som er smittet av SARS-CoV-2 de siste 10 dagene?

Hvis NEI på alle spørsmålene kan du komme inn – og bruk gjerne munnbind.

 

Trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Les mer om trafikklysmodellen

Nivåinndeling av smitteverntiltak for barneskole 1.-7. trinn (udir.no)

Nivåinndeling av smitteverntiltak for ungdomsskole (udir.no)

Nivåinndeling av smitteverntiltak for videregående skole (udir.no)

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt.

Gult nivå betyr at avdelinger i barnehagene og klasser i skolene kan være samlet, men barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere og holde avstand mellom ansatte og elever.

På rødt nivå skal barna og elevene deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. 

På rødt nivå skal:

 • Ingen syke møte i barnehagen eller på skolen
 • God hygiene skal prioriteres høyt
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming)
 • Dele barn/elever inn i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort/klasserom
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand; både ute og inne
 • Vurdere oppmøtetider til barn og elever