Foreldrebetaling for barnehage og SFO

Foreldrebetaling for barnehage og SFO

Faktura 

 • Vi gjenopptar fakturering av barnehage fra og med 12. mai. Fakturaen blir sendt ut i løpet av uke 18 med forfall 15. mai.
 • Fakturaen gjelder for mai. Det er trukket fra for mye innbetalt i mars og lagt til betaling fra 22. april. Derfor blir det fakturert fra og med 12. mai.
 • Forklaring til fakturaen:
  • Det er trukket fra for mye innbetalt i mars da barnehagene ble stengt fra 12. mars.
  • Det er lagt til betaling for april fra 22. april når barnehagene åpnet igjen.
  • De som som har brukt barnehageplassen fra 14. april, blir fakturert fra 14. april.
 • Har du spørsmål til fakturaen, ta kontakt med styrer i barnehagen.


Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

 • Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. 
 • Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.
 • Det er ingen reduksjon i foreldrebetalingen selv om det midlertidig er et redusert tilbud.
 • Barnehage- og sfo-plass til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og til utsatte barn blir fakturert fra og med 14. april, uavhengig av hvor mange timer de benytter tilbudet. Andre brukere faktureres fra det tidspunktet de mottar et tilbud i barnehage, uavhengig av om de velger å benytte seg av tilbudet.
 • Foreldre som får tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen, må likevel betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp.

Her kan du lese mer og regjeringen sitt vedtak om foreldrebetaling

Har du redusert inntekt?

Dersom du har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer, kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO på ordinær måte.
 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i den perioden tilbudet er stengt

 • Det er bestemt at foreldre/foresatte ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette gjelder for både private og kommunale barnehager og SFO.
 • Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehagene og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.
 • Foreldrebetaling for mars, betales som normalt. Faktura for april blir holdt tilbake. Mer informasjon kommer så fort det gjøres endringer eller oppdateringer fra sentrale myndigheter.

Her kan du kan lese mer om regjeringen sitt vedtak