Generell informasjon

Generell informasjon

Alle barnehager, grunnskoler, skolefritidsordninger og videregående skoler er gjenåpnet.

Informasjon om skole, barnehage, lek og fritid (helsenorge.no)

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus (regjeringen.no)

 

Alle barnehagene og skolene i kommunen ble stengt med umiddelbar virkning fra 11. mars. 

Barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner i hele landet ble stengt torsdag 12. mars 2020. Innen 15. mai ble alle barnehager og alle trinn i grunn- og videregående skole åpnet.