Omsorgstilbud for barn i barnehage, skole og SFO

Omsorgstilbud for barn i barnehage, skole og SFO

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med:

 1. Kritiske samfunnsfunksjoner 
 2. Andre virksomhetskritiske oppgaver 

Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov. Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske samfunnsfunksjoner gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Viktige samfunnsfunksjoner:

 • Arbeids- og velferdstjenester
 • Renovasjon og håndtering av farlig avfall 
 • Medier
 • Gravferd
 • Opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel
 • Barnehager og barneskoler 1. - 4. trinn (barnetrinnet)

Regjeringen.no: Informasjon om kritiske samfunnsfunksjoner

Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratets sider

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner som listet opp ovenfor. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. 

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Tilbudet gis i barnets barnehage eller skole og gjelder fra og med mandag 16 mars. 

Rett til plass i omsorgstilbud 

Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må leveres skole/barnehage senest 1 dag etter oppstart. Retten gjelder der en foresatt har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon.

 

Om omsorgstilbudet 

 • Barnehage: Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid. 
   
 • Skole: Omsorgstilbudet for småtrinnet skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.   


Barn med særlige omsorgsbehov 

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov. 

 • Barnehage: Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder barn med store/sammensatte funksjonsnedsettelser og barn med andre spesielle utfordringer. 
   
 • Skole: Skoler med elever som trenger ekstra hjelpetiltak skal tilby et omsorgstilbud for disse elevene i de tilfellene der foresatte har behov for det. Tilbudet gjelder i skolens åpningstid og SFO sin åpningstid for de som har plass på SFO

 

Barnehager i Stjørdal

Skoler i Stjørdal

Barnehager i Selbu

Skoler i Selbu

Tydal barnehage

Tydal barne- og ungdomsskole

Barnehager i Meråker

Meråker skole


Helsedirektoratet stenger alle skoler og barnehager