Råd om smitte og hygiene

Råd om smitte og hygiene

Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte

Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne. Det vil da være snakk om hjemmekarantene i minst 10 døgn, eller inntil smitte eventuelt er avkreftet. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barnehager og skoler bør forøvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. 

Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom. Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Når må barn holdes hjemme?

Råd og informasjon for barn og ungdom om koronaviruset

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge

 

God hygiene

Foreldre, foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager må sørge for at barna vasker hendene. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Vask hender med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis det ikke er mulighet for håndvask. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. Dersom barn møter opp med munnbind bør foreldre/foresatte informeres om at dette ikke er nødvendig. 

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning er: 

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen.
  2. God hygiene.
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Generelt følger vi de de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet