Trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Norge er nå på gult nivå. Gult tiltaksnivå gjelder for hele landet, selv om det kan være varierende situasjon lokalt. På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Hovedpoenget er at de smittereduserende tiltakene skal stå i forhold til smittesituasjonen. Inntil videre er det nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i.

  • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
  • På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.  
  • På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Tiltakene fra gjenåpningen og fram til starten av juni var på rødt nivå. Fra og med 2. juni 2020 kunne barnehager og skoler nedjustere tiltakene til gult nivå. Dette gir mulighet for enklere gjennomføring av barnehage- og skolehverdag og et fullverdig tilbud samtidig som smittevernet ivaretas. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

Det vil komme informasjon fra den enkelte styrer og rektor dersom det blir endring i smittevernreglene.

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen.
  2. God hygiene.
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Alle skoler og barnehager har et godt samarbeid med foreldre i forhold til behov for åpningstid for den enkelte, og dette er avgjørende for å opprettholde de hygienetiltakene som er nødvendig for å unngå smitte i barnehage og skole.

Her kan du lese mer om trafikklysmodellen