Trenger du noen å snakke med

Trenger du noen å snakke med

Det er en spesiell situasjon for mange barn, ungdom og deres foreldre.

Hverdagen blir annerledes, og de daglige gjøremål og rutiner endres. For mange kan dette være en sårbar situasjon og kilde til frustrasjoner og konflikter.

Barna er vant til dager som er fylt av aktivitet og der rammene for dagene er faste. Mange foreldre sitter hjemme og skal jobbe. Huset er fylt opp av folk hvor alle skal finne en ny rytme i hverdagen. Det kan føre til at mange kjenner på utfordringen.

Prøv å ha en så normal dagsrytme som mulig i denne perioden. Lag en plan for hva dere skal gjøre, dagsplaner og ukeplaner.

Familieteamet og ungdomskontakten i Stjørdal

Vi er alle i en ny situasjon og Familieteamet og Ungdomskontakten er tilgjengelig for råd og veiledning på telefon eller e-post. Vi kan også ha videosamtaler.

Ungdomskontakten har egen side på facebook der du også kan ta kontakt
 

Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet.

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Derfor har nå Alarmtelefonen for barn og unge åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i voksne som kan hjelpe.

Barn og unge og voksne som er bekymret kan ringe Alarmtelefonen.

Krisesenteret

Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud. Dagsamtaler og besøk på senteret gjennomføres ikke, men råd og veiledning gis på telefon.

Ta kontakt på telefon 74 07 77 10 eller send e-post: krverdal@online.no om du opplever vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.

Du finner mer informasjon på krisesenteret-nt.no