Karantene og isolasjon

Karantene og isolasjon

Alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. 

Alle bør holde seg mest mulig hjemme. Når du er ute blant folk eller på jobb, er det viktig å holde god avstand til andre, minst én meter og fortsett å vaske hendene hyppig og grundig. 

De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

De som bor i samme husstand som en som er smittet eller som har pleiet en som er blitt syk uten at anbefalt smittevernutstyr har vært brukt, skal i karantene. 

Andre som har vært i nærkontakt (over 15 minutter på under 2 meters avstand) med en person som har fått påvist koronavirus, mindre enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, skal ikke i karantene, men følges opp med test og råd i 10 døgn. Du skal sjekke deg selv daglig for feber, hoste og tungpust morgen og kveld. Du skal også kontakte helsevesenet for å bli testet etter 3 dager eller så snart som mulig, og deretter ta en ny test 2–3 dager etter første test.

Vi må være ekstra nøye med å følge smittevernanbefalingene:

 • Vask hender
 • Hold avstand
 • Vær hjemme hvis du er syk

Når skal jeg være hjemme og når gjelder karantene eller isolasjon?

På hjemmesiden til helsenorge finner du til enhver tid oppdatert informasjon om reglene for karantene og isolasjon.

Helsenorge.no - karantene og isolasjon

Nye karanteneregler fra 1. juni

 

Hvem skal i karantene?

Det er to grupper som skal i karantene:

 1. Etter utenlandsreise (reisekarantene)
  Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Det er unntak fra karantene ved reiser fra områder i Norden med lav smitte. Se kart over hvilke områder det gjelder (fhi.no)
   
 2. Etter nærkontakt med person med covid-19 (smittekarantene) etter gitte kriterier
  Det er ikke lenger slik at alle nærkontakter skal i karantene. Det skilles mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende" som skal i karantene og "andre nærkontakter" som ikke trenger å være i karantene så lenge de lar seg teste og overvåker egne symptomer. Du får beskjed om hva som gjelder for deg.

Smitterisikoen påvirkes mest av hvor lenge og hvor tett man er i fysisk nærhet. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om personer deler på et lite luftvolum innendørs, og om kontakten er i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

Du skal i karantene dersom du:

 • Bor sammen med en person med påvist covid-19
 • Har tilsvarende nærkontakt som husstandsmedlem (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehagen og barneskole opp til og med 4. trinn, bodd sammen i smittsom periode som for eksempel hyttetur eller fysisk nærkontakt)
 • Pleiet en person som er blitt syk, uten bruk av anbefalt smittevernutstyr

Dersom noen av punktene over gjelder for deg, skal du være i hjemmekarantene i minst 10 døgn fra den dagen kontakten skjedde.

Hjemmekarantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole, men du kan jobbe hjemmefra
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Råd til personer i karantene etter reise

Karanten og isolasjon

Testing i stedet for karantene (gjelder "andre nærkontakter")

Andre som har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet mindre enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, skal ikke i karantene, men må passe på egne symptomer. Nærkontakt innebærer over 15 minutter på under 2 meters avstand inne, over 15 minutter på under 2 meters avstand ansikt til ansikt ute, eller at man har vært i fysisk kontakt, for eksempel ved  håndhilsing uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr. Du må også kontakte helsevesenet for å bli testet etter 3 dager eller så snart som mulig, og deretter ta en ny test 2–3 dager etter første test.

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst åtte døgn etter at karantenen startet.

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Det vil si holde minst én meter avstand til personer du ikke bor sammen med til vanlig, praktisere god håndhygiene og være hjemme hvis du er syk. Utvikler ditt husstandsmedlem symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du holder deg hjemme i karantene også.

Dersom du testes for covid-19 mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om testing for koronavirus.

Se Folkehelseinstituttets informasjonsark: Til deg som er nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt").

 

Hvem skal i hjemmeisolering?

Du skal isoleres dersom du har fått påvist koronavirus. 

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde minst én meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Isolasjonen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet at du isolerer deg dersom du får feber eller luftveissymptomer mens du er i karantene. Dette gjelder også selv om du ikke er testet, hvis du er i karantene fordi du har hatt nærkontakt med en person som har fått påvist koronavirus. Dette er fordi du da defineres som sannsynlig smittet av covid-19.

Du isoleres i hjemmet, eller eventuelt i helseinstitusjon eller et annet sted ved behov.

Det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en beskyttelse mot å få sykdommen på nytt, men det er usikkert hvor lenge denne beskyttelsen varer.

Det er derfor bestemt at personer som har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene, ikke trenger om å gå i karantene på nytt. Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal likevel – som alle andre – holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Avslutte isoleringen

For å få avslutte isoleringen må du være symptomfri. Du skal ha vært symptomfri i tre døgn og det må være åtte døgn siden du fikk symptomer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet gir råd om isolering og hvor lenge du skal være isolert.

 

Råd til personer som isoleres