Koronavaksinering i Stjørdal

Koronavaksinering i Stjørdal

Plan for covid-19 vaksinering i Stjørdal Kommune.

Vi har etablert styringsgruppe som er i gang med å sette planen ut i live og vi er i gang med å etablere et massevaksineringsteam som skal stå for gjennomføringen av de fleste vaksineringene.

Dette teamet ledes av Stina Mostervik og består ellers av ansatte fra omsorg.

Her finner du informasjon om:

 

Tidsplan for vaksinering

Her finner du oversikt over antall vaksinedoser vi får levert og fordeling til grupper.

Plan for vaksinering

Informasjon til innbyggerne om covid-19 vaksinasjon

Hjemmeboende eldre som mottar tjenester fra omsorg, vil motta brev med informasjon om koronavaksine fra tjenesteyter, som for eksempel hjemmetjenesten. Brevene blir tatt med til brukerne fra uke 2 og utover. Her kan du lese brevet:

 

Hvordan skal vi organisere vaksineringen

Stjørdal kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen (fhi.no)

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre. Dette er på grunn av smittesituasjonen i Norge og at det er forventet at det blir flere utbrudd de neste fire ukene.

 1. Først ut er beboere på institusjon.; sykehjem og bosenter.
  Alder kan bli kriterier for denne gruppen også. Denne vaksineringen organiseres på samme måte som sesonginfluensavaksineringen, det vil si beboerne får tilbud på institusjonen av de ansatte.
  Vi har hentet inn opplysninger om vaksineønsker i denne gruppen og er klare til å starte når vi får vaksinen. Vi har fått beskjed om at vi ikke får vaksiner i romjula.
   

Deretter tilbys vaksine etter alderskohorter til gruppen 65 +

 • 85+
 • 75+
 • 65+

Det vil komme tydelig informasjon fra kommunen når vi har fått vaksiner og kan tilby vaksine til de ulike alderskohortene. Vi har fått lister hentet fra Folkeregisteret over personer som er bosatt i kommunen over 65 år. Disse vil få digitalt brev/digipost når det er aktuelt med vaksinering for deres aldersgruppe. De som ikke har tatt i bruk digital postkasse får brevet per post, eventuelt sms.

Det vil være mulig å bekrefte ønske/ikke ønske om vaksine og endre tilbudt time via både:

Du får da time til både dose 1 og 2. To doser er nødvendig for god effekt. Online bestilling vil ligne på bestilling av covid-19 test for de som har gjort det. Den krever innlogging med for eksempel bankID og du kan bestille på vegne av andre.

Personer som oppholder seg i kommunen, men som ikke har folkeregister adresse her eller ikke er bosatt i kommunen, må ta kontakt via telefon. Dette gjelder også personer som bor på hemmelig adresse.

Kommunen vil i tillegg til brevet også ha informasjon på:

 • hjemmesiden
 • sosiale medier
 • pressemeldinger
 • eventuelt innslag i lokal-avisene
 1. Deretter tilbys vaksine til personer i alderen 18-64 år med risikotilstander.

  Hvilke diagnoser dette gjelder er definert i egen liste fra myndighetene. Det blir sannsynligvis behov for å dele denne gruppen i alderskohorter. Dette avhenger av tilgangen på vaksiner. For å identifisere disse vil vi samarbeide med fastlegene.

 2. Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten med nær pasientkontakt.
  Etat omsorg har oversikt over disse og tilbyr vaksinering ved egen arbeidsplass når dette blir aktuelt eller via massevaksineringsteamet.
   
 3. Til slutt tilbys vaksine til "alle andre" via massevaksinering i større lokaler.

Vaksinasjonslokaler og pasientflyt 

Vaksinering av prioriterte grupper vil i all hovedsak foregå i lokalene til gamle Hegra barneskole. For personer som ikke har mulighet til å møte opp på vaksinasjonsstedet, vil vi tilby vaksiner via ambulerende team. Disse må ringe koronatelefonen for avtale.

Vi tar kontakt med de grupperingene som får tilbudet om vaksinen, enten med digitalt brev eller en SMS.

Gamle Hegra barneskole:

 • Lokalene står tomme frem til høsten 2021
 • Godt med plass
 • Gode parkeringsmuligheter
 • Kommer ikke i konflikt med andre aktiviteter
 • Lokalene kan lett tilpasset slik at det er universal utforming på både inn og utganger.

Se tegning som viser inngang og parkering ved gamle Hegra barneskole (PDF, 488 kB)

Ved ankomst

 • Alle som skal til vaksinering vil få sms med informasjon om oppmøtested, parkerings informasjon og tidspunkt for vaksineringen 1 og 2.
 • Alle oppfordres til å bruke munnbind og benytte spritdispensere som er satt opp. Det blir utdeling av munnbind til de som ikke har.
 • Personer med behov for bistand til å komme inn og ut kan ha med hjelper til dette. Denne må da registrere seg ved ankomst i forhold til smittevernregler og oversikt over hvem som er tilstede.

Plassering i rommet

På grunn av pandemien og behov for ekstra smittevernregler, har vi valgt å organisere vaksineringen noen annerledes enn tidligere massevaksineringer.

 • Vi legger opp til vaksinering i grupper på opptil 20 personer.
 • Alle går inn i vaksinasjonslokalene samtidig, men med 2 meter avstand til hverandre.
 • Vi vaksinerer flere i samme rom – Alle må derfor ha på vaksinevennlige klær, for eksempel t-skjorte.
 • Det er mulig å vaksineres i eget rom (vip-rom) ved behov for det:
  • engstelse for vaksiner
  • reagerer på vaksiner
  • ikke greit med flere i samme romme

   Dette må som tidligere sagt hovedsakelig avklares på koronatelefonen i forkant, men vi vil ha en viss mulighet til å tilrettelegge der og da.

Vaksineringen vil ta cirka 40 minutter per gruppe. Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via helsenorge.no og mine vaksiner på fhi.no

Kapasitet

 • Vi vil i første omgang vaksinere i gymsalen ved gamle Hegra barneskole.
 • Kapasitet på 220 per dag. 
 • Vi kan utvide til flere rom for å øke kapasiteten.

Vi vet lite om hvor mange vaksiner vi får samtidig og når vi får vaksiner. Derfor er det ikke mulig å planlegge hvilke ukedager det blir vaksinering på. Det blir mest trolig både hverdager, helger, dagtid og kveldstid.

Vi får 5 dagers varsel på at vi får vaksiner og 5 dager på å sette dem.

Tidsperspektiv for vaksinering, prioriteringsgrupper og massevaksinering

 • Vi ser for oss at det blir vaksinering av ulike alderskohorter i perioden januar til mars.
 • Kanskje større vaksinemengder og massevaksinering av gruppen «alle andre» i mars/april. Men dette er veldig usikkert enda.
 • Vi har da planer om å bruke større lokaler for eksempel Stjørdalshallen v/massevaksinering. Vaksinere på samme måte, men med flere rom.
 • Kapasitet på cirka 2000 per dag og 14000 på en uke.

 

Informasjon om koronavaksine

På helsenorge.no finner du mer informasjon om vaksinen.

Hvem kan få koronavaksine? (fhi.no)

Koronavaksine - informasjon til befolkningen (fhi.no)