Koronavaksinering i Stjørdal

Koronavaksinering i Stjørdal

Plan for covid-19 vaksinering i Stjørdal Kommune.

Vi har etablert styringsgruppe og et massevaksineringsteam som er i gang med koronavaksinering. 

Dette teamet ledes av Stina Mostervik og består ellers av ansatte fra omsorg.

Har du spørsmål om koronavaksineringen, kan du ringe vaksinetelefonen på 477 81 754, tast 2. Telefonen er betjent fra klokken 09:00 - 11:00 mandag - fredag.

Her finner du informasjon om:

Hvordan får jeg innkalling til covid-19 vaksine?

Vi sender SMS med innkalling til covid-19 vaksine.

Vi oppfordrer alle over 18 år til å opprette bruker på helsenorge.no. Du må ha BankID for å logge inn. På helsenorge.no kan du bekrefte timen, ønske utsettelse eller takke nei. Om du ikke har bruker på helsenorge.no, må du bekrefte timen via koronatelefonen 477 81 754. All covid-19 vaksinering i Norge er gratis.  

Vi informerer når vi har fått vaksiner og kan tilby vaksine til de ulike alderskohortene. Vi har fått lister hentet fra Folkeregisteret over personer som er bosatt i kommunen over 65 år. I Stjørdal er det 4 590 personer over 65 år. Vi sender SMS med timeavtale når det er aktuelt med vaksinering for din aldersgruppe.

Du får da følgende valg:

 • Jeg bekrefter timen
 • Timen passer ikke
 • Jeg ønsker ikke denne vaksinen
 • Sendt til feil person?

Det vil også være mulig å ringe koronatelefonen for avklaring.

De som velger Timen passer ikke får nytt tilbud ved neste utsendelse av timer. 

Personer som oppholder seg i kommunen, men som ikke har folkeregister adresse her eller ikke er bosatt i kommunen, må ta kontakt via telefon. Dette gjelder også personer som bor på hemmelig adresse.

Kommunen vil i tillegg informere via:

 • hjemmesiden
 • sosiale medier
 • pressemeldinger
 • eventuelt innslag i lokal-avisene

Vaksinedoser

Her finner du oversikt over antall vaksinedoser Stjørdal får levert og fordeling til grupper.

Oversikt over vaksinedoser

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19?

Vaksineringen er i gang. Hvor raskt vi kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper er usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

På nettsiden til Folkehelseinstituttet (fhi.no) kan du se vaksineringskalenderen/vaksineringsscenario.

Hvem får koronavaksine?

Stjørdal kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

Ukeplan for vaksinering i Stjørdal

Dette er prioriteringsrekkefølgen (fhi.no)

1. Først ut er beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
Denne vaksineringen organiseres på samme måte som sesonginfluensavaksineringen, det vil si beboerne får tilbud på institusjonen av de ansatte. 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under) 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  (se listen under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  (se listen under)

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  (se listen under)

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt* 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)* 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året** 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. 

*Disse sykdommene/tilstandene kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.  
**Alvorlig astma definert iht. GINA trinn 4-5 (https://ginasthma.org/gina-reports/)

 

Vaksinasjonslokaler og pasientflyt 

 

 

Vaksinering av prioriterte grupper vil i all hovedsak foregå i lokalene til tidligere Hegra barneskole ved Ljosheim, Mellomriksvegen 1073 i Hegra. For personer som ikke har mulighet til å møte opp på vaksinasjonsstedet, vil vi tilby vaksiner via ambulerende team. Disse må ringe koronatelefonen for avtale.

Vi tar kontakt med de grupperingene som får tilbudet om vaksinen via SMS og telefon oppringing.

Hvorfor tidligere Hegra barneskole:

 • Lokalene står tomme frem til høsten 2021
 • Godt med plass
 • Gode parkeringsmuligheter
 • Kommer ikke i konflikt med andre aktiviteter
 • Lokalene kan lett tilpasset slik at det er universal utforming på både inn og utganger.

Se tegning som viser inngang og parkering ved gamle Hegra barneskole (PDF, 488 kB)

Ved ankomst

 • Alle som skal til vaksinering vil få sms med informasjon om oppmøtested, parkerings informasjon og tidspunkt for vaksineringen.
 • Alle oppfordres til å bruke munnbind og benytte spritdispensere som er satt opp. Det blir utdeling av munnbind til de som ikke har.
 • Personer med behov for bistand til å komme inn og ut kan ha med hjelper til dette. Denne må da registrere seg ved ankomst i forhold til smittevernregler og oversikt over hvem som er tilstede.

Plassering i rommet

På grunn av pandemien og behov for ekstra smittevernregler, har vi valgt å organisere vaksineringen noen annerledes enn tidligere massevaksineringer.

 • Vi legger opp til vaksinering i grupper på opptil 20 personer.
 • Alle går inn i vaksinasjonslokalene samtidig, men med 2 meter avstand til hverandre.
 • Vi vaksinerer flere i samme rom – Alle må derfor ha på vaksinevennlige klær, for eksempel t-skjorte.
 • Det er mulig å vaksineres i eget rom (vip-rom) ved behov for det:
  • engstelse for vaksiner
  • reagerer på vaksiner
  • ikke greit med flere i samme romme

   Dette må som tidligere sagt hovedsakelig avklares på koronatelefonen i forkant, men vi vil ha en viss mulighet til å tilrettelegge der og da.

Vaksineringen vil ta cirka 40 minutter per gruppe. Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via helsenorge.no og mine vaksiner på fhi.no

Kapasitet

 • Vi vil i første omgang vaksinere i gymsalen og ett klasserom ved tidligere Hegra barneskole.
 • Kapasitet på 220 per dag. 
 • Vi kan utvide til flere rom for å øke kapasiteten.

Vi vet lite om hvor mange vaksiner vi får samtidig og når vi får vaksiner. Derfor er det ikke mulig å planlegge hvilke ukedager det blir vaksinering på. Det blir mest trolig både hverdager, helger, dagtid og kveldstid.

Vi får 5 dagers varsel på at vi får vaksiner og 5 dager på å sette dem.

Tidsperspektiv for vaksinering, prioriteringsgrupper og massevaksinering

 • Vi ser for oss at det blir vaksinering av ulike alderskohorter i perioden januar til mars.
 • Kanskje større vaksinemengder og massevaksinering av gruppen «alle andre» i mars/april. Men dette er veldig usikkert enda.
 • Vi har da planer om å bruke større lokaler for eksempel Stjørdalshallen v/massevaksinering. Vaksinere på samme måte, men med flere rom.
 • Kapasitet på cirka 2000 per dag og 14000 på en uke.
 • På nettsiden til Folkehelseinstituttet (fhi.no) kan du se vaksineringskalenderen/vaksineringsscenario

Hvor mange er vaksinert i Stjørdal?

Statistikk over antall smittede, testede og vaksinerte

Oversikt over antall vaksinerte i landets kommuner finner du på fhi.no.

Informasjon om koronavaksine

Informasjon til innbyggerne om covid-19 vaksinasjon

Koronavaksine på 1 - 2 - 3 (fhi.no)

På helsenorge.no finner du mer informasjon om vaksinen.

Hvem kan få koronavaksine? (fhi.no)

Koronavaksine - informasjon til befolkningen (fhi.no)

Adresse

Tidligere Hegra barneskole ved Ljosheim, Mellomriksvegen 1073, 7520 Hegra

Kartpunkt

Kontakt

Koronatelefonen - vaksinering
Mobil 477 81 754

tast 2

Telefonen er betjent fra klokken 09:00 - 11:00 mandag - fredag.