Koronavaksinering i Stjørdal

Koronavaksinering i Stjørdal

Her finner du informasjon om covid-19 vaksinering i Stjørdal kommune.

Vaksinetelefonen

Har du spørsmål om koronavaksineringen kan du ringe vaksinetelefonen på 477 81 754, tast 2. Telefonen er betjent fra klokken 09:00 - 11:00 mandag - fredag.

Hvordan får jeg innkalling til covid-19 vaksine? 

 • Vi sender SMS med innkalling til covid-19 vaksinering.    Klikk for stort bilde
  Se bilde til høyre som viser eksempel på innkalling.
 • Du må logge inn på helsenorge.no for å bekrefte timen eller ringe vaksinetelefonen 477 81 754, tast 2.
 • Alle må svare om de ønsker vaksine eller ikke.
 • Takker du ja til vaksine, prioriter å ta den til oppsatt tid. 
 • Hvis du bekrefter på helsenorge.no at timen ikke passer, får du nytt tilbud ved neste utsendelse av timer. 
 • Det er ikke mulig å melde seg til vaksinering for å stå på venteliste/reserveliste. Ved frafall/avbestillinger går vi videre på listen over de som er prioritert for vaksinering.
 • All covid-19 vaksinering i Norge er gratis.  

Personer som oppholder seg i kommunen, men som ikke har folkeregistrert adresse her eller ikke er bosatt i kommunen, må ringe vaksinetelefonen. Dette gjelder også personer som bor på hemmelig adresse.

Booking av vaksinetimer

Fra 24. juni er det mulig å bestille vaksinetime via helsenorge.no. I første omgang er timebestillingen kun tilgjengelig for de som allerede har blitt innkalt til 1. dose, men har vært nødt til å utsette timen sin. Logg inn på helsenorge.no. Gå til Meny - Tjenester - Timeavtaler - Bestill time - Velg Smittevern (Vaksine).

Ferie og vaksinering

Vi ber om at du takker ja til timen du får tildelt for vaksinering, både for 1. og 2.dose. Vi regner med noe flytting av timer på grunn av ferie, men vi ber alle om å planlegge ferien rundt vaksineringen, og forberede seg på en annerledes ferie i år også. Om mange skal bytte tidspunkt for vaksinering, vil dette gi mye ekstra arbeid for vaksineteamet. Husk å svare på vaksineinnkallingen uansett om du takker ja, utsetter eller takker nei.

Gode råd

 • Still opp på timen du får tildelt. Vaksinene tar oss ut av pandemien.
 • Passer ikke tidspunktet? Gi tidlig beskjed om at det ikke passer, da kan andre få plassen din.
 • Skal du ut på reise? Last ned smittestopp-appen. Da hjelper du smittesporerne.
 • Nyt sommeren!

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Hvor raskt vi kan tilby vaksiner til de ulike aldersgruppene er veldig usikkert. Det avhenger av hvor mange doser vi får levert. Vi får oversikt over antall vaksinedoser vi får levert ca. en uke før vi mottar dosene. Så det er umulig å sette opp en vaksineplan fram i tid. Derfor har vi en vaksineplan for kun en eller to uker. Alle vaksinedosene vi får, blir satt fortløpende

Stjørdal kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. På fhi.no kan du se vaksineringsscenario. Scenarioene er basert på nasjonale gjennomsnitt, og det vil være avvik mellom de ulike kommunene.

Hvem får koronavaksine i Stjørdal nå?

Vi følger prioritetsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet. Se fullstendig oversikt over prioritetsrekkefølgen og risikogrupper på fhi.no. 

I uke 30 starter vi med gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år). 

Uke 30

 • Vi får 2886 doser av Pfizer vaksinen.
 • Vi regner med å bli ferdig med gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år), og begynner på siste gruppe (25-39 år).  
 • Alle må svare på vaksineinnkallingen om de tar timen, ønsker å utsette eller ikke ønsker vaksine.
 • Vi håper alle som får innkalling til vaksine, prioriterer å ta vaksinen nå. 
 • Hvis du er i gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år) og ikke har fått innkalling i løpet av uke 29, ønsker vi at du tar kontakt med vaksinetelefonen på 477 81 754, tast 2. Telefonen er betjent fra klokken 09:00 - 11:00 mandag - fredag. 

Uke 31

 • Vi får 1914 doser av Pfizer vaksinen.
 • Alle må svare på vaksineinnkallingen om de tar timen, ønsker å utsette eller ikke ønsker vaksine.
 • Vi håper alle som får innkalling til vaksine, prioriterer å ta vaksinen nå. 

AstraZeneca-vaksinen
AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet. Grunnen til det er sjeldne og alvorlige vaksinebivirkninger i form av lave blodplater, blodpropper og blødninger. AstraZeneca-vaksinen ble brukt i Norge fram til 11. mars 2021. 

 Les mer om AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmet på regjeringen.no

Trenger du skyss til vaksineringslokalet?

Ring vaksinetelefonen på 477 81 754, tast 2. Telefonen er betjent fra klokken 09:00 - 11:00 mandag - fredag.

For personer som ikke har mulighet til å møte opp på vaksinasjonsstedet, tilbyr vi vaksinering hjemme via ambulerende team. Ring vaksinetelefonen for avtale dersom du ikke kan møte opp til vaksinering.

Hvor mange er vaksinert?

Vaksineringslokale

Vaksineringen foregår i Hegra idrettshall, Skjelstadmarkvegen 43 i Hegra. 

Ved ankomst

 • Alle som skal til vaksinering vil få sms med informasjon om oppmøtested, parkerings informasjon og tidspunkt for vaksineringen.
 • Husk å holde avstand på minst 2 meter.
 • Vi oppfordrer alle til å bruke munnbind og benytte spritdispensere som er satt opp. Det blir utdeling av munnbind til de som ikke har.
 • Personer med behov for bistand til å komme inn og ut kan ha med hjelper til dette. Denne må da registrere seg ved ankomst i forhold til smittevernregler og oversikt over hvem som er tilstede.

Plassering i rommet

På grunn av pandemien og behov for ekstra smittevernregler, har vi valgt å organisere vaksineringen noen annerledes enn tidligere massevaksineringer.

 • Vi legger opp til vaksinering i grupper på opptil 20 personer.
 • Man blir vaksinert en og en, i garderobe anlegget. 
 • Etter vaksinen skal du bli sittende i 20-30 minutter i hallen for observasjon.
 • Du må påregne at selve vaksineringen tar cirka 30 min.

Vaksineringen vil ta cirka 40 minutter per gruppe. Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via helsenorge.no og mine vaksiner på fhi.no

 

Er du i en risikogruppe? 

Er det i en risikogruppe og ikke har fått tilbud om vaksine innen uke 24? Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen. Er du i tvil om hvilke sykdommer som gir økt risiko, se oversikt over risikogrupper på fhi.no.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Les mer om koronasertifikat.

Logg inn for å se ditt koronasertifikat på helsenorge.no

Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.

På helsenorge.no finner du oversikt over råd, regler og unntak for koronavaksinerte.

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Har du gjennomgått covid-19? Se mer informasjon på helsenorge.no

Geografisk omfordeling av vaksiner

Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. Dette medfører at Stjørdal vil oppleve en nedgang i doseleveranser fra uke 23 og i 7 uker framover. Vi legger til rette for å ta igjen vaksinedosene som blir omfordelt og har gode planer for å gjennomføre denne vaksineringen i slutten av juli. 

Generell informasjon om koronavaksine

Koronavaksine på 1 - 2 - 3 (fhi.no)

På helsenorge.no finner du mer informasjon om koronavaksine

Hvem kan få koronavaksine? (fhi.no)

Koronavaksine - informasjon til befolkningen (fhi.no)

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mobil 477 81 754

tast 2

Telefonen er betjent fra klokken 09:00 - 11:00 mandag - fredag.

Adresse

Hegra idrettshall, Skjelstadmarkvegen 43, 7520 Hegra

Kartpunkt