Informasjon vedrørende covid-19 vaksinasjon i Stjørdal kommune

Informasjon vedrørende covid-19 vaksinasjon i Stjørdal kommune

Endelig er vi i gang med vaksinasjon av innbyggerne i Stjørdal kommune.

Etter myndighetenes prioriteringer skal de med høyest risiko og eldste prioriteres først. Du vil bli kontaktet via digital post eller sms når det er din tur for vaksinasjon. Vi vil i tillegg gå ut med informasjon angående hvilken aldersgruppe vi kaller inn via ulike mediekanaler.

Pårørende og andre som er knyttet til pasienter som ikke klarer å få med seg informasjonen som gis, oppfordres til å være behjelpelig med å følge med og sikre vaksiansjonstime for disse pasientene.

Har du spørsmål?

Du kan få informasjon om vaksinasjonen ved å ringe koronatelefonen 477 81 754 og taste 2. Her sitter det kompetent helsepersonell som kan besvare dine spørsmål. Telefonen er betjent fra klokken 09:00-11:00 fra og med 20. januar.

Bruk av medisiner

Om du bruker antikoagulerende medisiner som:

 • Xarelto
 • Eliquis
 • Pradaxa
 • Lixiana eller
 • Marevan

så skal du avvente å ta denne medisinen til etter vaksinasjonen. Ved medisinske spørsmål vedrørende vaksinering ta kontakt med din fastlege.

Symptomer ved koronavirus

Koronaviruset gir sykdom i luftveiene. Mange får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de med enkelte andre sykdommer fra før, har størst risiko for å få alvorlig sykdom eller å dø. Målet med koronavaksine er å beskytte liv og helse.

Vaksineringen

For å få vaksinen må du være frisk og uten symptomer på luftveissykdom. Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid.

De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er:

 • tretthet
 • hodepine
 • muskelsmerter
 • frysninger
 • leddsmerter og
 • feber

Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

Vaksinen er gratis og frivillig.

Hvor foregår vaksineringen

Vaksinasjonen vil foregå ved gamle Hegra barneskole ved E14. Adressen er Mellomriksvegen 1073. Det er godt skiltet. Vi oppfordrer pårørende eller venner til å være behjelpelig med transport til vaksinasjonsstedet når den tid kommer.

Om du ikke har mulighet til å forflytte deg til vaksinasjonsstedet, må du ta kontakt med koronatelefonen for å finne en løsning.

 

Du må bruke munnbind ved oppmøte til vaksinasjonen.

Adresse

Gamle Hegra barneskole, Mellomriksvegen 1073, 7520 Hegra

Kartpunkt

Kontakt

Koronatelefonen - vaksinering
Mobil 477 81 754

tast 2

Telefonen er betjent fra 20. januar fra klokken 09:00 - 11:00.