Oversikt over vaksinedoser

Oversikt over vaksinedoser

Her finner du informasjon om antall vaksinedoser vi får levert hver uke og hvem som blir vaksinert.

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre. 20 prosent av vaksinedosene vi får, går til helsepersonell.

Vaksinedoser
Uke Antall vaksinedoser vi mottar Kommentar
1 96 Vi fikk de første vaksinedosene. Startet med vaksinering av beboere ved Halsen sykeheim 6. januar og Fosslia omsorgssenter 7. januar. 54 doser til brukere og 18 til ansatte.
2 54 42 doser til fordeling Fosslia omsorgssenter og Stjørdal bosenter, 12 doser til ansatte legevakta.
3 156 93 doser til beboere ved bosenter, 31 doser til hjemmeboende over 85 år som mottar hjemmetjenester og 32 doser til ansatte i prioritert gruppe.
4 192 96 doser til revaksinering fra uke 1, 78 doser til eldre over 85 år som mottar hjemmetjenester og 18 doser til ansatte.
5 396 54 doser til revaksinering fra uke 2, 274 doser til eldre over 85 år som mottar hjemmetjenester og 68 doser til ansatte. Starter vaksinering av gruppen over 85 år som ikke har hjemmetjenester.
6 498 156 doser går til revaksinering fra uke 3, 274 doser til aldersgruppen 75+ som mottar hjemmetjenester og 68 til ansatte.
7 288 96 doser går til revaksinering fra uke 4, 154 doser til aldersgruppen 75+ og 38 til ansatte.
8 542 Vi får 342 doser av Pfizervaksinen. Alle disse går til revaksinering fra uke 5. I tillegg får vi 200 doser av Astra Zeneca-vaksinen. Denne er ikke godkjent for personer over 65 år, så denne vil hovedsakelig gå til helsepersonell.
9 342 Vi får 342 doser av Pfizervaksinen. Alle dosene går til revaksinering fra uke 6. I tillegg får vi 100 doser fra Astra Zeneca som alle går til helsepersonell.