Råd til arrangementer, halloween og sosiale sammenkomster

Råd til arrangementer, halloween og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom vi følger noen råd og restriksjoner.

Du som vert eller arrangør må sørge for at det er mulig for gjestene å holde én meter avstand.

Arrangementer på private steder

 • For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene. Det må ikke være en meter mellom dem man angir som sine nærmeste eller som tilhører samme husstand. Hver person teller som én, selv om man er del av samme familie. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene dine å holde avstand.

Arrangementer på offentlig sted

 • For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst én meter avstand til personer de ikke bor med. Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede med navn og telefonnummer. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangementer og drift av virksomheter

Smittevernrådene er viktige

De tre overordnede rådene for å unngå smitte gjelder også når vi har arrangementer, feiringer og andre sammenkomster:

 1. Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
 2. Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste
 3. Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit

Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være de du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.

Unngå klemmer og håndhilsing

Vi må hilse og gratulere uten klemmer og håndhilsing. Det kan være fint å minne gjestene på dette på forhånd.

 

På helsenorge.no kan du lese mer om råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer

FHI: Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Til ansvarlige for arrangementer som samler folk i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal
 

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Med arrangement menes blant annet konserter, seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

 

Kultur- og idrettsarrangementer

Musikkøvelser

 • Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes. 
 • Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene.
 • Norsk musikkråd har i samarbeid med representanter fra band, kor, korps og orkestre utarbeidet en smittevernveileder for kontrollert gjenopptakelse av musikkøvelser.

Kimen kulturhus

 

Tiltak fra Helsedirektoratet 12. mars:

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud
 

Tiltak iverksatt 11. mars:

 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.
  • Kimen stenger 
  • Alle idrettshaller og andre idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter
  • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng skal avlyses.