Reiseråd

Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. 

Unntak fra 15. juni for områder i Norden med lav smittespredning og unntak fra 15. juli for land i Schengen og EØS med lav smittespredning. Du kan reise fritt i Norge.

For områder i Norden som er unntatt reisekarantene, se kart hos Folkehelseinstituttet.

Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • Har god hånd- og hostehygiene
  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Les mer om reiseråd på helsenorge.no

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

 

Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige fram til 20. august 2020. Dette gjelder alle land bortsett fra områder i de nordiske landene som har et akseptabelt smittenivå. Fra 15. juli gjelder det også flere land i Europa med akseptabelt smittenivå. Hvis man reiser til disse områdene, vil man ikke bli pålagt karantene når man kommer tilbake til Norge. 

Her finner du oversikt over områder som fritas fra karanteneplikt (fhi.no)

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Det gjelder ikke for de som kommer til Norge fra fritidsreiser i Norden med lav smitte. Fra 15. juli vil det heller ikke gjelde de som kommer fra land i Schengen og EØS med tilfredsstillende smittenivå. Se oversikt over hvilke land dette gjelder hos FHI.
 

Endringer for reiser til Europa utenfor Norden fra 15. juli 2020

Fra 15. juli kan du også reise til land i Europa med et akseptabelt smittenivå uten å måtte gjennomføre reisekarantene når du kommer tilbake til Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) har fastsatt smittekriteriene. FHI vil oppdaterer oversikt over hvilke land dette gjelder.

Det betyr at det fra 15. juli vil være mulig å dra til flere land i Europa. Dette skjer gjennom at det gjøres unntak fra dagens globale reiseråd for enkelte land. Hvilke land det åpnes for vil være avhengig av smittesituasjonen.

Personer som reiser fra Norge til andre land må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i landene man reiser til og forholde seg til dem.

Hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av UDs reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området du oppholder deg i, er rådet å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge.

Dersom det kommer turister til Norge, kan de bli returnert til hjemlandet.

 

Reise gjennom Sverige og andre områder med forhøyet smitte

Det er mulig å kjøre eget kjøretøy gjennom et område i Norden med forhøyet smitterisiko (per nå Sverige) på vei til eller fra Norge, uten at det medfører innreisekarantene når man kommer til Norge. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i dette området, og at man holder avstand dersom man må stanse. Det forutsettes også at man tar korteste reisevei.

Fra 15. juli gjelder det også for andre land i EU/Schengen med forhøyet smitte.

Personer som reiser fra Norge til andre land må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i landene man reiser til og forholde seg til dem. 

Les mer om reiseråd på helsenorge.no

 

Bading, strandliv og friluftsliv

Svømmehaller og badeland kunne fra 15. juni åpne for alle, dersom de drives smittevernfaglig forsvarlig.

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. 

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

 

Campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det kan forventes at mange nordmenn vil ønske å benytte seg av slike tilbud denne sommeren. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at sanitæranlegg på campingplasser og liknende steder holdes åpne for å unngå press på områder i utmark som ikke har sanitæranlegg. Det bør legges til rette for at både personer som betjener stedene og de som benytter fasilitetene kan holde nødvendig avstand og at det er mulig å utfør god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsterket, det vil si at man ved behov gjør rent hyppigere enn normalt. Restauranter og caféer på campingplasser og feriesentre følger kravene for serveringssteder. Andre lokaler som kiosker, fellesrom og felleskjøkken kan holdes åpne og tilrettelegges for at de generelle smittevernrådene følges.