Reiseråd

Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. 

Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • Har god hånd- og hostehygiene
  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1. oktober 2020.

Reise til gule land fører ikke til karanteneplikt. Allikevel bør ikke unntaket fra Utenriksdepartementets fraråding anses som en oppfordring til å reise utenlands. Regjeringen anbefaler alle å vurdere om en eventuell utenlandsreise er nødvendig.

Her finner du oversikt over områder som fritas fra karanteneplikt (fhi.no)

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Alle reisende fra land/områder med høy smitte (såkalt røde land/områder) må i reisekarantene i 10 døgn.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land.

Personer som reiser fra Norge til andre land må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i landene man reiser til og forholde seg til dem.

Hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av UDs reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området du oppholder deg i, er rådet å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge.

Dersom det kommer turister til Norge, kan de bli returnert til hjemlandet.

Les mer om reiseråd på helsenorge.no

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

Anbefaling om bruk av munnbind

 

Bading, strandliv og friluftsliv

Svømmehaller og badeland kunne fra 15. juni åpne for alle, dersom de drives smittevernfaglig forsvarlig.

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. 

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

 

Campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det kan forventes at mange nordmenn vil ønske å benytte seg av slike tilbud denne sommeren. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at sanitæranlegg på campingplasser og liknende steder holdes åpne for å unngå press på områder i utmark som ikke har sanitæranlegg. Det bør legges til rette for at både personer som betjener stedene og de som benytter fasilitetene kan holde nødvendig avstand og at det er mulig å utfør god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsterket, det vil si at man ved behov gjør rent hyppigere enn normalt. Restauranter og caféer på campingplasser og feriesentre følger kravene for serveringssteder. Andre lokaler som kiosker, fellesrom og felleskjøkken kan holdes åpne og tilrettelegges for at de generelle smittevernrådene følges.