Reiseråd

Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Du kan likevel reise i Norge.

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du unngår å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å reise på en måte så du unngår å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • Har god hånd- og hostehygiene
  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Les mer om reiseråd på helsenorge.no

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

 

Campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det kan forventes at mange nordmenn vil ønske å benytte seg av slike tilbud denne sommeren. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at sanitæranlegg på campingplasser og liknende steder holdes åpne for å unngå press på områder i utmark som ikke har sanitæranlegg. Det bør legges til rette for at både personer som betjener stedene og de som benytter fasilitetene kan holde nødvendig avstand og at det er mulig å utfør god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsterket, det vil si at man ved behov gjør rent hyppigere enn normalt. Restauranter og caféer på campingplasser og feriesentre følger kravene for serveringssteder. Andre lokaler som kiosker, fellesrom og felleskjøkken kan holdes åpne og tilrettelegges for at de generelle smittevernrådene følges.