Reiseråd

Reiseråd

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Unødvendige innenlandsreiser frarådes. Nødvendige arbeidsreiser kan gjennomføres.

Smittestopp

Vi anbefaler at du laster ned appen Smittestopp (helsenorge.no) for å hjelpe til med å begrense smitte.

På helsenorge.no finner du oppdatert informasjon om reiseråd

Reiser til og fra utlandet (helsenorge.no)

Reiser innenlands (helsenorge.no)

Regler ved innreise til Norge (helsenorge.no)

Tiltak mot smitte av mutert koronavirus

Nå må vi som aldri før stå samlet for å hindre ukontrollerbar smitte, og her er våre sterke anmodninger:

  • Å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter. 
  • På generelt grunnlag å unngå unødige reiser som medfører nærkontakt.
  • Vi må alle ha et skjerpet fokus på lokale og nasjonale regler for å forebygge spredning av mutert virus.
  • Følg med på din kommunes hjemmeside som har oppdatert informasjon om situasjonen og hvilke tiltak som gjelder.

Nyttige lenker:

Reisekarantene (helsenorge.no)

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder (fhi.no)

Bruk av munnbind (helsenorge.no)

Smittevernråd for reiser (fhi.no)