Lokale tiltak i Stjørdal

Lokale tiltak i Stjørdal

Fra onsdag 25. november følger vi de nasjonale tiltakene.

Nasjonale tiltak fra 5. november (regjeringen.no)

Den klare oppfordringen er fortsatt: Vi må holde oss mest mulig hjemme. Og vi må ha minst mulig kontakt med andre enn våre nærmeste. 

Se opptak av pressekonferansen 25. november

Idrettshaller og svømmehallen

Vi åpner nå idrettshallene for kamper innenfor barne- og ungdomsidretten (t.o.m 19 år):

 • I Stjørdalshallen vil det kunne arrangeres kamper i helgene, da det foregår parallelle aktiviteter i ukedagene.
 • I de andre hallene åpnes det for å gjennomføre kamper både i helger og innenfor tildelt treningstid på ukedager.
 • I forbindelse med gjennomføring av kamper gjelder nasjonale retningslinjer, noe som betyr maksimalt 50 deltakere tilstede i hallen, antall deltakere er definert som spillere pluss publikum.
 • Svømmehallen fortsetter med de åpningstider og den aktivitet som er i dag. Det vil fortsatt være begrensning i antall besøkende i henhold til nasjonale retningslinjer.

Kultur og arrangement

 • Færre arrangement, men med desto høyere bemanning på smittevern og sikkerhet for publikum.
 • Det er mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge vi følger "Smittevern for musikkøvelser" og "Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangement".
 • Det betyr blant annet for alle arrangører i kommunen:

  • Inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
  • Inntil 200 personer på arrangementer med fastmonterte seter.
 • Kommunene i Værnesregionen avlyser alle julebord og andre avslutninger som samler ansatte, og vi anbefaler også andre bedrifter å gjøre det samme.
 • Vi ber vennelag, bedrifter og virksomheter vurdere behovet for julebord og juleavslutninger. Tenk nøye igjennom og vær helt sikker på at smittevernreglene blir overholdt. Vi vet at kombinasjonen smittevern og alkoholinntak ikke går veldig godt sammen.
 • Interne treff i virksomhetenes lokaler i førjulstiden kan kanskje utsettes.

Skolene

 • Slik smittesituasjonen er nå, blir det ordinær skole på gult nivå fram til juleferien. Det er verken skolefaglige eller smittevernfaglige grunner for å avslutte ordinær skole og gå over til digital hjemmeundervisning.

Næringslivet

 • Vi oppfordrer til å handle lokalt.
 • Unngå trengsel og overfylte butikker.
 • Dra gjerne på tidspunkter da det er færre kunder i butikkene.

Hjem til jul

 • Ved hjemkomst fra utlandet, enten som student eller arbeider, er det nasjonale regler om karantene som gjelder.
 • Ved hjemkomst fra andre steder i Norge og til Stjørdal ønsker vi at det tas ekstra forholdsregler:

  • Uken før hjemreise ber vi alle som skal reise hjem om å være ekstra forsiktig, unngå tette forsamlinger, arrangementer og fester.

  • Ved ankomst ber vi om at du tar 3 dagers frivillig karantene, før du på 4.dag tester deg på vår teststasjon. Dette uavhengig av symptomer eller ikke.
   Vi åpner derfor teststasjonen for de som har kommet hjem fra andre steder i Norge.

Hva er målet vårt nå?

 • Minst mulig smitte ved inngangen til julehøytiden.
 • Den beste julegaven vi kan gi hverandre er derfor et bidrag til minst mulig, og helst ingen smitteutbredelse i lokalsamfunnet når julefreden senker seg.

 

 

Tiltak presentert i pressekonferanse mandag 16. november

Se opptak av pressekonferansen

Les innlegget til ordfører Ivar Vigdenes i pressekonferansen

 

Tiltak fra onsdag 18. november

 • Vi åpner for trening, kor- og korpsøvelser i egen kommune for barne- og ungdomsaktiviteter (fram til 20 år). Vi ønsker ikke at det blir gjennomført kamper, konserter eller at det blir servert mat i tilknytning til dette ennå. Vi ber også om at foreldre avstår mest mulig fra kontakt seg imellom i tilknytning til disse treningene/øvingene. Vi ber videre idrettslagene og korpsene i forkant om å forsikre seg en ekstra gang om at smittevernrutinene kan overholdes.
 • Vi åpner våre idrettshaller og svømmehallen. Svømmehallen vil være åpen for alle, men vi anbefaler voksne til fortsatt å vurdere og begrense sosial kontakt og omgang.
 • Skolene går videre til gult beredskapsnivå og gjennomgår før onsdag rutinene knyttet til disse. I etterkant vil vi også gjennomgå rutinene ved rød beredskap basert på de erfaringene vi har nå, og i tilfellet vi skulle få bruk for å iverksette de igjen.
  Les mer om trafikklysmodellen og nivåinndeling

Tiltak fra fredag 20. november

 • Vi åpner for besøk ved bosenter, institusjoner og heldøgns omsorgsboliger. Etat omsorg vil imidlertid bruke uken for på sin side å gjennomgå rutinene for besøkskontroll, og besøkskontrollen vil være skjerpet også i tiden framover. Den store frykten vår er å få smitte inn på noen av disse institusjonene.
 • Kimen åpner også, herunder kulturskoleundervisning og ungdomsklubb, men først etter å ha gjort en fornyet vurdering også av sine rutiner. 

Videreføring av tiltak

Vi viderefører og opprettholder alle andre tiltak:

 • Vi opprettholder den generelle anbefalingen om å unngå unødig sosial omgang og kontakt.
 • Vi ber folk vurdere behovet for reiser til arrangement utenfor kommunen sterkt.
 • Vi ønsker fortsatt at man avstår fra organiserte møter i lag, foreninger og trening for voksne.
 • Vi oppfordrer fortsatt til hjemmekontor og digitale møter der hvor dette fungerer greit og som et godt alternativ.
 • Vi anbefaler også å unngå kollektivtrafikk og å bruke munnbind i situasjoner der hvor 1-meteren ikke kan holdes.
 • Vi lager liste over hvem vi møter.
 • Vi varsler folk vi har vært i kontakt med om vi blir kontaktet av smitteteam eller selv opplever symptomer.

Hvor lenge gjelder tiltakene?

Disse rådene gjelder fram til og med fredag 27.november.

Onsdag 25.november vil vi avholde en ny pressekonferanse basert på utviklingen fram til da. Vi ser at tiltakene vi har iverksatt har effekt, nå prioriterer vi barn og unge og de eldre først, med et mål om å kunne prioritere de ytterligere framover.

Målet er at vi forhåpentligvis skal komme tilbake til en ny normal fra og med helga 28.-29.november. 

Local measures from 18 November and 20 November

Tiltak fra 6. november

 • Alle idretts- og kulturarrangement for både voksne og barn er innstilt.
 • Kommunens svømme- og idrettshaller er stengt.
 • Videregående skole, alle ungdoms- og barneskoler er i rød beredskap.
  Les mer om trafikklysmodellen og nivåinndeling.

Tiltak fra 4. november

 • Vi holder oss hjemme og unngår sosial omgang.
 • Vi tar hjemmekontor om jobben tillater det.
 • Vi unngår kollektivtrafikk og bruker munnbind i situasjoner der hvor 1-meteren ikke kan holdes.
 • Vi lager liste over hvem vi møter.
 • Vi varsler folk vi har vært i kontakt med om vi blir kontaktet av smitteteam eller selv opplever symptomer.
 • Alle bosenter, institusjoner og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne er stengt for besøk
 • Rådhuset er stengt for ikke-avtalte besøk.