Lokale tiltak i Stjørdal

Lokale tiltak i Stjørdal

Fra 11. juni følger Stjørdal de nasjonale tiltakene.

Nasjonale regler og anbefalinger

Lokal forskrift til og med 2. september

Stjørdal har lokal forskrift som gjelder plikt til bruk av munnbind ved Trondheim lufthavn Værnes, reisende med kollektivtrafikk og drosje fra flyplassen

Lokale anbefalinger

  • Alle må til enhver tid følge de gjeldende tiltak og forskrifter, også i perioder hvor det lokale smittetrykket er lavt.
  • Unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med pågående koronautbrudd/høyt smittetrykk.
  • La deg teste ved de minste tegn på symptomer.
  • Munnbind er absolutt anbefalt å bruke. Anbefalingen gjelder på buss, tog, i butikker, i offentlig tilgjengelige bygg og hos frisører o.l. Det er bare på flyplassen og på kollektivreiser derfra det er lovpålagt å bruke munnbind.
  • Vi oppfordrer alle til å laste ned og ta i bruk smittestopp-appen (helsenorge.no)
  • Bruk hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art (helsenorge.no)
  • Vær tilbakeholdne med private besøk og begrense antall ærender i butikker og restauranter etc.
  • Vi oppfordrer til å benytte periodene uten lokale tiltak og anmodninger til å støtte opp under omsetningen i lokalt næringsliv og arbeidsplasser i den grad vi kan bidra til dette.

Idretts- og andre fritidsaktiviteter

Les om råd for organiserte fritidsaktiviteter på fhi.no


Endringer i tiltakene kan fort være nødvendig, og det er derfor viktig å følge med på kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Kontakt

Koronatelefonen
E-post
Mobil 477 81 754

tast 1

Telefonen er betjent:

  • mandag til fredag 08:30-11:30 og 13.00-15.00

Koronatelefonen kan ikke gi veiledning eller råd i forbindelse med utenlandsreiser og testing. Info om dette finner du på UDI.no og helsenorge.no