Stjørdal følger nasjonale råd og bestemmelser fra 11. juni 2021

Stjørdal følger nasjonale råd og bestemmelser fra 11. juni 2021

Kommunen bekrefter med dette at smittesituasjonen er under kontroll.

Vi har ikke lenger et pågående utbrudd av covid-19 så langt vi kan se i dag. Tusen takk nok en gang for en kollektiv innsats for fellesskapet og for folkehelsa. Tiltakene som vi må sette i gang ved utbrudd er tøffe og inngripende, men ganske kortvarige. Kommunen vil takke for at de regler og råd vi setter inn, blir effektfulle med hjelp fra dere alle.

Samtidig minner vi om at smittetilfeller fortsatt forventes å komme hit. Målet med våre råd og regler, er at den enkelte av oss bidrar til å redusere konsekvensen rundt smittetilfeller – slik at bare de aller nærmeste nærkontaktene eventuelt kan bli smittet.

Det er fortsatt viktig at alle med mulige og lette symptomer melder seg til test, og holder seg for seg selv mens man venter på resultatet. Jo tidligere vi får bekreftet smitte, desto mindre blir konsekvensene for nærkontaktene og nærmiljøet.

Nasjonale tiltak

Stjørdal vil med dette gå inn på regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet, per i dag ligger denne på trinn 2. Se plan for gradvis gjenåpning av samfunnet på regjeringen.no

Kort beskrivelse av de konkrete endringene i smitteverntiltakene når lokal forskrift for Stjørdal går ut natt til fredag 11. juni 2021:

Anbefalinger

Sosialt dagligliv anbefales utendørs

Anbefalt max antall i private hjem (utenom husstanden og «beskyttede»): 10 gjester, og anbefalt 1 meter avstand. Barn kan ha besøk fra egen kohort. Dette betyr ikke at kommunen anbefaler 10 gjester stadig vekk, vi anbefaler fortsatt å holde antallet nede gjennom uka. Dette er svært viktig for å unngå store utbrudd. Forsøk å unngå sosial kontakt med personer fra områder med høyt smittepress.

Munnbind

Munnbind er absolutt anbefalt å bruke. Det er til hjelp for å unngå å smitte andre, og virker som en påminnelse og skaper trygghet for andre. Anbefalingen gjelder på buss, tog, i butikker, i offentlig tilgjengelige bygg og hos frisører o.l. Men dette er nå igjen bare lovpliktig på flyplassen og på kollektivreiser derfra.

Breddeidrett, kultur og andre fritidsaktiviteter

Helst utendørs hvis mulig.

Barn og unge under 20 år: treninger som normalt. Konkurranser uten kontaktidrett er anbefalt kun innen kretsen. Konkurranser med kontakt (fotball, håndball osv) innen kommunen.

Over 20 år: Inntil 20 deltakere innendørs, men husk 1 meter avstand (dette har vært satt på vent til nå). Utendørs 30 stk. Hvis god avstand imellom gruppene kan flere grupper trene/øve samme sted.

Arbeidslivet     

Hjemmekontor eller deltidsordninger til stede anbefales (uendret).

Antall personer du treffer per uke holdes nede ved at du ikke har full kontaktflate i arbeidssituasjonen. Det bidrar til at samfunnshjulene kan holdes i gang. Avstand mellom ansatte til stede er fortsatt viktig å holde – også ved kaffemaskinen…..

Regler

Private arrangementer og sammenkomster

Anbefales generelt utendørs. Innendørs kan telle maks 20, og maks 30 utendørs.

Besøk på sykehjem eller bosenter

Det er ikke lenger krav om hurtigtest hvis du kommer fra Oslo eller Trondheim og skal besøk beboere på sykehjem eller bosenter. For beboere er det greit å bli med hjem til familien en tur når beboeren er vaksinert.

Idretts- eller kulturarrangement med og for unge under 20 år

Kan tillates 100 tilstede inkl. utøverne, innenfor samme kommune.

Offentlige arrangementer anbefales helst utendørs.

Innendørs: Maks 50 deltakere hvis ikke faste, tilviste sitteplasser, hvis faste, tilviste plasser tillates inntil 200 i publikum.

Utendørs: Maks 200 uten faste, tilviste plasser, og inntil 200 x 3 hvis det er faste, tilviste plasser for publikum.

Serveringssteder med skjenkebevilling

Kan skjenke alkohol til kl. 24 og nå også uten krav om at dette er drikke til matservering – men servering skal skje ved bordet og alle skal ha sitteplass. Virksomheten skal tilby og oppfordre gjestene om å registrere seg for å lette evt. smittesporing, og virksomheten er ansvarlig for å legge til rette med omfattende smitteverntiltak i lokalet (§ 14a i covid-19-forskriften).

Markeder og messer

Defineres som handelsnæring (etter covid-19-forskriften §15c) og ikke lenger som arrangement (§13). Smittevernmessig forsvarlig drift skal dermed ligne på tiltakene i butikker.

Handelsnæringen/butikker

Skal tilrettelegge aktivt for avstand 1 meter, gode rutiner og tilgjengelighet for hygiene og ellers følges godkjent bransjestandarder for de ulike typer virksomheter som butikker og aktivitetssenter (treningssenter, fornøyelsesparker, bingohaller osv.), og tilby og oppfordre til frivillig registrering for gjester.

Toppidrett

Må følge idrettsforbundets regler og tillatelser når de er anerkjent av Helsedirektoratet, reglene kan endres annerledes enn gjenåpningstrinnene.

10.06.21

Leif Edvard Muruvik Vonen
kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal