Et hjertesukk med en alvorlig undertone fra våre hardtarbeidende hjemmehjelpere!

Et hjertesukk med en alvorlig undertone fra våre hardtarbeidende hjemmehjelpere!

Vi er bekymret for smittesituasjonen innen hjemmehjelptjenesten, og dette må alle brukere og pårørende lytte på.

Det observeres brukere med flere besøk daglig og det er åpenbart at flere brukere og pårørende ikke ser alvoret i dette.

Senest i dag fortalte bruker at nære slektninger hadde vært på besøk og fått bekreftet smitte i ettertid. Dette ble vi oppmerksom på etter at helsehjelpa var utført. Det resulterte dessverre i at en ansatt som ga helsehjelp må i karantene i 10 dager. Dette er svært unødvendig.

Vi må understreke at besøk hos våre kjære eldre nå, ikke trenger å være en kjær handling. Alle må nå ha fått med seg at vi har mye smitte i samfunnet.

 

Med vennlig hilsen

Tor Jakob Reitan, kommunedirektør

Ann Helen Børstad, virksomhetsleder hjemmetjenesten