Lokale tiltak i Stjørdal

Lokale tiltak i Stjørdal

Tiltak fra 18. februar

Vi følger nå stort sett nasjonale tiltak (regjeringen.no)

Nasjonale tiltak fra 23. februar (regjeringen.no)

Råd for vinterferien

Oversikt over lokale påbud og anmodninger som gjelder fra og med torsdag 18. februar til og med onsdag 3. mars.

Vi anmoder alle våre innbyggere:

 • å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med påvist utbrudd av muterte virusvarianter som for eksempel Trondheim.
 • på generelt grunnlag å begrense unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen.
 • bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.
 • å være tilbakeholdne med private besøk.
 • når det gjelder idrett- og fritidsaktiviteter går vi tilbake til gjeldende nasjonale bestemmelser (helsedirektoratet.no).
 • at treningssentre åpnes igjen for vanlig drift men vi viser til bransjestandard og nasjonale bestemmelser for avstander (helsedirektoratet.no)
 • vi går fra påbud til anmodning om å benytte munnbind (helsenorge.no) i kollektivtrafikk, drosje, butikker, kjøpesenter, frisør, hudpleie, spisesteder og offentlig rom for øvrig. Gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • når det gjelder skjenking går vi over til nasjonale bestemmelser, skjenking er lov til klokken 24:00. Endres tilbake til klokken 22:00 fra midnatt natt til 23. februar.
 • vi går fra påbud til anmodning om at alle serverings- og skjenkesteder registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.
 • butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
 • skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå som i dag.
 • til slutt oppfordrer vi sterkt til at alle laster ned smittestopp-appen (helsenorge.no)

Påbud om bruk av munnbind ved Trondheim lufthavn og flybussen

Reisende som ankommer Trondheim lufthavn skal benytte munnbind fra de går av flyet til de forlater området til Avinor. Dette omfatter ankomstarealer, bagasjeutlevering ol. Reisende med flybussen fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Her kan du lese midlertidig forskrift om smitteverntiltak fra 18. februar til og med 24. mars 2021.

Se opptak av pressekonferansen, les innlegg og pressemelding
 

Nasjonale regler og anbefalinger

Der vi ikke har lokale tiltak, følger vi nasjonale tiltak (regjeringen.no).

Nasjonale tiltak fra 23. februar (regjeringen.no)

Nasjonale regler (helsenorge.no)

Nasjonale anbefalinger (helsenorge.no)

Endringer i tiltakene kan fort være nødvendig, og det er derfor viktig å følge med på kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon.

 

 

Klikk for stort bilde