Lokale tiltak i Stjørdal

Lokale tiltak i Stjørdal

Stjørdal følger de nasjonale tiltakene. Vi har lokal forskrift om plikt til bruk av munnbind ved Trondheim lufthavn Værnes.

Nasjonale tiltak

Regjeringen starter nå med første trinn i gjenåpningsplanen. De nye tiltakene gjelder fra fredag 16. april.

I tilfeller der det er vedtatt både lokale og nasjonale tiltak er det de strengeste tiltakene som gjelder, enten de er nasjonale eller lokale.  

Nasjonale oppdatert 10. mai (regjeringen.no)

Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021 (regjeringen.no)

Lokal forskrift

Plikt til bruk av munnbind ved Trondheim lufthavn Værnes

Alle reisende, besøkende og ansatte ved Trondheim lufthavn Værnes skal benytte munnbind i de områder som er åpne for publikum. Munnbindet kan tas av når man sitter på anvist plass på et serveringssted.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak fra 23. april til og med 21. mai 2021.

Lokale anbefalinger

 • Vi opprettholder den sterke anmodningen om å unngå reiser til kommuner med høyt smittetrykk.
 • Vi understreker betydningen av å teste seg ved de minste tegn på symptomer.
 • Vi oppfordrer alle til å laste ned den nye smittestoppappen (helsenorge.no)
 • Vi minner om hvor viktig det er å følge råd og anbefalinger også i de perioder hvor det lokale smittetrykket er lavt.
 • Vi oppfordrer til å benytte periodene uten lokale tiltak og anmodninger til å støtte opp under omsetningen i lokalt næringsliv og arbeidsplasser i den grad vi kan bidra til dette.
 • Se opptak av pressekonferansen 14. april og les innleggene

Idretts- og andre fritidsaktiviteter

Når det gjelder idretts- og andre fritidsaktiviteter, så er de nasjonale retningslinjene fra fredag 16. april som følger:

For innendørs aktivitet gjelder følgende:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst 1 meters avstand. Les mer om korps og flere grupper i samme rom.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Vi åpner derfor idrettshaller og andre lokaliteter hvor aktiviteter foregår (f.eks gymsaler) i henhold til disse retningslinjene fra fredag 16. april

  Svømmehall vil åpne kun for organisert aktivitet som nevnt tidligere, ikke for offentlig bading.

  For utendørs aktivitet gjelder følgende regler:

 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst 1 meters avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Til slutt så ønsker vi at all aktivitet på treningssenter, både individuell trening og gruppeaktiviteter, skal bookes på forhånd. Denne ordningen vet vi at mange treningssenter også har i dag. Her anbefales heller ikke reising på tvers av kommunegrensene.

Les om råd for organiserte fritidsaktiviteter på fhi.no

Kulturarrangement 

 • Vi åpner dørene for publikum fra torsdag 15. april.
 • Vi er spesielt glade for å kunne åpne Storsalen fra fredag 16. april for 100 publikummere på tilviste plasser. Men vi er ikke anbefalt å åpne for publikum utenfor kommunen.
 • Vektersalen får muligheter for 70 til 80 på tilviste plasser. 
 • Kinoen vil gå med kapasitet 20 i hver av de tre salene torsdag 15. april og 50 - 100 fra fredag.
 • Biblioteket får normal åpningstid.
 • Kulturskolens undervisning går som normalt.
 • Carbon fritidsklubb åpner igjen torsdag 15. april med noen begrensninger på antall besøkende (20).

Nasjonale regler og anbefalinger

Lokal anmodning fra 8. april

5. mars

Lokale anmodninger fra 4. mars og inntil videre

Skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå som i dag.

Her kan du lese hele pressemeldingen med anmodninger fra 4. mars

Endringer i tiltakene kan fort være nødvendig, og det er derfor viktig å følge med på kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Klikk for stort bilde