Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, Trøndelag

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, Trøndelag

Av 28.12.2020
 

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en global pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Stjørdal kommune har nå flere smitteutbrudd med Covid-19 parallelt. De siste to døgnene har 19 nye prøver vist positivt resultat. Siden 21.12. er 35 personer blitt bekreftet smittet.

I dag testet kommunen 205 personer, og over 100 er planlagt hittil i morgen. Nå foregår løpende smittesporing i 7-8 smittekjeder, og det berører mange slags miljøer. Mellom 100-200 personer er satt i karantene i jula. Mange av disse er en enkeltperson i en familie, som kanskje har tenkt å delta på en hyggelig kveld en av de kommende dagene. Kommuneoverlegen mottar nå i jula daglig nye uventede funn, som utvider omfanget av sporing og karantene til flere miljøer og familier.

Smitteoverføring er sporet til ulike situasjoner. Innendørs fester i private hjem, grendehus og barer er oftest nevnt, men også private middager, restaurantbesøk og kulturarrangementer.

Samlet sett har vi ikke kontroll på økningen i smitteutbredelsen nå i dag. En rask forhindring av flere innendørs møter på tvers av husstander behøves. Frivillig forsiktighet gjennom sterk oppfordring til befolkningen er forsøkt, og vi har likevel fått en vesentlig oppblomstring. Det er nødvendig å sette strenge tiltak inn for å begrense smittespredningen og prioritere et forsvarlig arbeid mot ettervirkninger av smitte som allerede har skjedd.

Kommuneoverlegen vurderer at denne forskriften har en medisinskfaglig begrunnelse, og er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten generelt. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.


Stjørdal, 28.12.20


Leif Edvard Muruvik Vonen - Kommuneoverlege