Spørsmål og svar om lokale tiltak og anbefalinger

Spørsmål og svar om lokale tiltak og anbefalinger

På grunn av økt smitte i Stjørdal, innførte vi lokale tiltak og sterke anbefalinger fra 28. desember. Fra 3. januar ble det innført nye lokale tiltak og sterke anmodninger som gjelder til og med mandag 18. januar.

Husstander

 • Vi anmoder sterkt om at vi ikke går på besøk til hverandre og unngår i størst mulig grad kontakt ut over egen husstand. Møter på tvers av husstander frarådes. Med husstand menes de som bor sammen.
 • Når vi ikke foreslår forbud mot sosial omgang, så skyldes dette at det allikevel må være åpning i særtilfeller. Har du en nabo som sliter tungt psykisk akkurat nå, så går du på besøk og drikker kaffe, men er ekstra påpasselig.
 • Vår sterke anbefaling er å avstå fra kontakt mellom ulike husstander og avstå fra deltakelse i alle former for arrangement som samler mer enn egen husstand, både i og utenfor egen kommune.

Utendørs

 • Treff utendørs er greit med god avstand, men ikke for store grupper. Dersom det blir for nær kontakt, er det ikke greit lenger. Gjør egne vurderinger.

Reiser

Hjemmekontor

 • Vi anmoder sterkt at så mange som mulig tar hjemmekontor om man kan ta hjemmekontor. De som har jobber som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor skal dra på jobb, men for alle øvrige så gjelder dette både i og utenfor egen kommune.

Stenging av virksomheter som samler folk fra ulike husstander

Munnbind

Spørsmål og svar

 

 • Hvis du kommer fra utlandet for å besøke nær slektning som ligger på dødsleiet, kan du da få dispensasjon fra karantenehotell for å besøke vedkommende?
  Svar: Covid-19-forskriften gir et unntak i §6j. Krav om negativ hurtigtest samme dag som besøket skal gjennomføres. Unntak gjelder kun for det planlagte besøket, ikke resten av døgnet. Unntak gjelder ikke hvis vedkommende får forkjølelses- eller andre suspekte symptomer.

 • Er det unntak fra karanteneregler for samvær med barn? Barnet skal besøke far og samboeren til mor fikk påvist covid-19 i mellomjula (smittede har ikke vært isolert i eget rom).
  Svar: Nei, det vil være brudd på karantenereglene (smittekarantene). Hvis umulig å isolere seg unna barnet, er barnets beste å få dra til den andre foresatte. Men far blir da nødt til å bli ansett som i karantene inntil barnet er testet negativt. Barnet må også testes på 9. eller 10. dag etter overflytting.

 • Hvis en i familien blir syk, må hele familien være i karantene til prøvesvar foreligger?

 • Svar: En periode nå ber vi om at alle i familien holder seg unna skole og barnehage inntil testresultat til syke i familien foreligger. For oppmøte f.eks. på øvrige arbeidsplasser gjelder nasjonale retningslinjer, man skal være forsiktig og kjenne etter symptomer.

 • Kan de som har hatt besøk (overnatting) hele jula fortsatt være der, eller må de dra hjem?
  Svar: Overnattingsbesøk som har vært der hele jula, kan fortsatt være på besøk.
   
 • De som har familie i nabohusene og har vært sammen i hele jula, kan de fortsatt være sammen fordi om de sover hjemme hos seg selv?
  Svar: Vår sterke anbefaling er at husstander ikke treffes på tvers nå. 
   
 • Kan vi møtes utendørs?
  Svar: Ja, vi kan møtes utendørs med god avstand og i små grupper.
   
 • Er det et påbud, eller sterk anbefaling? 
  Svar: Det er påbud om bruk av munnbind og stenging av virksomheter som samler folk fra ulike husstander. De andre tiltakene er sterke anbefalinger.
   
 • Gjelder anbefalingene kun Stjørdal kommune eller hele Værnesregionen nå? 
  Svar: De lokale anbefalingene gjelder for Stjørdal.