Testing og prøvesvar

Testing og prøvesvar

Når bør du teste deg?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.

Når skal du teste deg?

Det er i enkelte situasjoner lovfestet at du skal teste deg for koronavirus. Følgende skal derfor testes:

 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av siste 10 døgn før ankomst har plikt til å teste seg ved grenseovergangssted i Norge.
 • Alle som er i reisekarantene og får symptomer på covid-19.

All testing av de gruppene ovenfor er gratis.

Ta Helsenorges koronasjekk for å finne ut om du bør testes. 

Les mer om testing på helsenorge.no

Testkriterier for koronavirus (fhi.no)

Øvrige personer som ønsker test, men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Det gjelder også testing av:

Hvor bestiller jeg koronatest?

Du kan enten bestille time på nett eller ringe koronatelefonen. Har du testet deg tidligere, er det ikke noe i veien for å teste seg flere ganger. Selve testen er et øyeblikksbilde, og viser tilstanden for covid-19 i kroppen i det øyeblikket testen tas.

Bestill koronatest - Stjørdal

Teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes

Testing på grensen

Forholdsregler til deg som har tatt covid-19 test
 

Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar på helsenorge.no

Gå til siden: "Hvor finner jeg prøvesvar når jeg er testet for covid-19?"

Nærkontakt

Du regnes som «nærkontakt» hvis du har:

 • hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (uten symptomer – fra prøvetidspunkt) OG
 • kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
 • direkte fysisk kontakt. 

Forebygge smitte

Vi oppfordrer fortsatt alle om å forebygge smitte ved å:

 • holde minst én meters avstand til andre
 • hoste inn i papirlommetørkle eller albuekroken
 • vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol
 • finne alternativer til håndhilsning og klemming 
 • holde seg hjemme ved sykdom

Trenger du legehjelp

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Dersom du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus, meld fra til Folkehelseinstituttet (FHI). Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Meld fra ved mistanke om koronavirus (helsenorge.no)
 

Les mer om testing, symptomer og nærkontakter på helsenorge.no