Testing og prøvesvar

Testing og prøvesvar

Hvor bestiller jeg koronatest?

Du kan enten bestille time på nett eller ringe koronatelefonen. Har du testet deg tidligere, er det ikke noe i veien for å teste seg flere ganger. Selve testen er et øyeblikksbilde, og viser tilstanden for covid-19 i kroppen i det øyeblikket testen tas.

Bestill koronatest - Stjørdal

Teststasjon på Trondheim lufthavn Værnes

Forholdsregler til deg som har tatt covid-19 test


Når bør du teste deg?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19. Testing bør gjøres både i starten av karantenetiden og etter minst syv døgn etter siste nærkontakt.
 • Alle som får varsel i Smittestopp-appen.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus.
 • Husstandsmedlemmer til person i reisekarantene.

Når skal du teste deg?

Det er i enkelte situasjoner lovfestet at du skal teste deg for koronavirus. Følgende skal derfor testes:

 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som ankommer til Norge og har vært i røde land eller områder de siste 10 dagene.
 • Alle som er i reisekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som er i reisekarantene og som ikke oppholder seg på karantenehotell skal testes dag 7 med PCR-test.

All testing av de gruppene ovenfor er gratis.

Ta Helsenorges koronasjekk for å finne ut om du bør teste deg. 

Les mer om testing på helsenorge.no


Øvrige personer som ønsker eller har behov for test

Øvrige personer som ønsker test, men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Vi oppfordrer til å benytte private aktører som:

Disse testene dekkes ikke av det offentlige. Det er for eksempel:

Prøvesvar

 • Svaret får du ved å logge deg inn på helsenorge.no etter 1-2 døgn. Du vil få varsel på SMS eller e-post når prøvesvaret ditt er klart, om du har aktivert dette. Når du logger deg inn, vil viruspåvisning i prøve fra nese og/eller hals vises slik:
  • PCR-test: SARS-CoV-2 RNA (virusets arvestoff/genmateriale)
  • Hurtigtest: SARS-CoV-2 antigen (deler av virusmolekyler, påvises vanligvis med hurtigtest)
 • Ved positivt prøvesvar, vil du få en telefon fra vårt smitteoppsporingsteam.
 • Ved negativt prøvesvar, vil du ikke bli oppringt.
 • De som ikke kan logge inn på helsenorge.no, kan be om å motta en tilbakemelding fra oss på SMS.
 • Hvis du ikke får svar på testen, ta kontakt med koronatelefonen 477 81 754 - tast 1 eller fastlegen din.

Nærkontakt

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene og bør testes. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter,
  eller
 • direkte fysisk kontakt,
  eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Prøvetaking hos barn

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon (det siste døgnet), bør barnet holdes hjemme og bli testet for covid-19. Dette gjelder særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller har nedsatt allmenntilstand. Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver det ikke holdes hjemme eller bli testet.

Barn kan oppleve prøvetaking som ubehagelig. Ved prøvetaking anbefales det at barnet sitter på fanget til en trygg voksen (for eksempel mor eller far). Barnet bør sitte med kroppen rett frem, slik at barnet sitter godt inntil den voksnes mage og bryst, og den voksne kan holde en fast hånd på pannen og den andre hånden over armene til barnet. Til barn kan man benytte fremre neseprøve (1-2 cm inn i nesen) eller halsprøve i de fleste situasjoner da dette er enklere å gjennomføre og oppleves mindre ubehagelig. Ved klinisk prøvetakning (f.eks. ved mistanke om mer alvorlig sykdom) anbefales en dyp neseprøve.

Trenger du legehjelp

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.
 

Les mer om testing, symptomer og nærkontakter på helsenorge.no