Søk om helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Det er Forvaltningskontoret som tar i mot søknader, henvendelser, informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges. Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Servicetorget eller Forvaltningskontoret.

Lover:

Ønsker du å klage på et vedtak eller tjenesten du mottar?

Alle som skal søke på pleie- og omsorgstjenesten må søke skriftlig på angitt søknadsskjema. Søknaden sendes forvaltningskontoret i din kommune.