Klage

Klage

Ønsker du å klage på et vedtak eller tjenesten du mottar?

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til Forvaltningskontoret. Ansatte på forvaltningskontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.

Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan forvaltningskontoret hjelpe deg. Du kan også få råd av forvaltningskontoret som vet hvordan du går frem for å klage.